Professionals over prioriteiten in aanpak ABR

30 januari 2019

Automatische concepten 12

Wat vindt u de belangrijkste prioriteiten in de aanpak van ABR in Noord-Holland en Flevoland? In onze nieuwsbrief van november 2018 is via een korte vragenlijst uw mening gepeild. De vragenlijst is ingevuld door 21 professionals uit 8 zorgsectoren: GGD, huisartspraktijk, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, revalidatiecentrum, ambulancevervoer, MML, gehandicaptenzorg en een verloskundige praktijk. Dertien professionals zijn werkzaam in Noord-Holland Oost/Flevoland en 8 in Noord-Holland West. Voor de aanpak van ABR in de eigen organisatie is volgens u de meeste winst te behalen door:

  • Meer aandacht voor juist gebruik antibiotica (57%)
  • Verbeteren overdracht bij patiënten/cliënten met een BRMO (47%)
  • Meer aandacht voor richtlijnen hygiëne en infectiepreventie (38%)
  • Meer inzicht in (trends in) het aantal patiënten/cliënten met een BRMO (38%)
  • Het minst vaak werd “scholing over schoonmaak” en “audits over infectiepreventie” als antwoord aangekruist (elk door 1 persoon).

Deel bericht: