Professionals in de zorg zetten handtekening tegen antibioticaresistentie

17 november 2016

Minister Schippers heeft haar handtekening gezet tegen de groei van antibioticaresistentie. Geen gewone handtekening, maar een bijzondere ‘bacteriehandtekening’. Dat deed ze in aanloop naar het Symposium Antibioticaresistentie dat 17 november 2016 plaatsvindt.

Antibiotic awareness
In de derde week van november wordt extra aandacht gevraagd voor het onderwerp antibioticaresistentie. Vrijdag 18 november 2016 is het European Antibiotic Awareness Day én maandag 14 november startte de World Antibiotics Awareness Week. Ook komt er een publiekscampagne in Nederland waarmee mensen ervan bewust worden gemaakt dat antibiotica niet voor alle kwalen helpt.

Bacteriehandtekening
Vanaf 2017 kunnen alle professionals in de zorg hun handtekening zetten tegen de groei van antibioticaresistentie met de boodschap: “Ook ik zet mij in tegen antibioticaresistentie”. Hiermee staan ze voor goed gebruik van antibiotica, het naleven van basishygiëne en samenwerking met anderen waar mogelijk. Gezamenlijk doel is een aantoonbare vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën.

Resistentie is levensbedreigend
Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de volksgezondheid. Het probleem is bijvoorbeeld dat door onzorgvuldig gebruik steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden.

Naast een publiekscampagne richt de aanpak van antibioticaresistentie zich op de professionals in de zorg. Zij spelen een belangrijke rol in het voorkomen van infecties en resistentie door het zorgvuldig naleven van hygiëneregels en bijvoorbeeld speciale antibioticateams in ziekenhuizen waarin heel nadrukkelijk wordt gekeken of de juiste behandeling bij patiënten wordt ingezet bij het gebruik van antibiotica. Maar ook door onder andere intensievere samenwerking tussen ziekenhuis, verpleeghuis en GGD’en. En het uitzetten van nieuw onderzoek en zorgvuldige monitoring.

Nationale aanpak antibioticaresistentie
Op 7 juli 2016 informeerde Minister Schippers de Tweede Kamer per brief over de nationale aanpak van antibioticaresistentie. In deze aanpak zullen GGD’en een belangrijke rol spelen bij het inrichten van de tien regionale zorgnetwerken. GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en daarin. Tevens benoemde de minister de wettelijke taak van de GGD in de antibioticaresistentie-bestrijding nadrukkelijk.

Regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie
In de tien regionale zorgnetwerken gaan zorgverleners samenwerken om te voorkomen dat resistente bacteriën zich door de zorgketen bewegen en nieuwe resistentie ontstaan. De doelstellingen en taken van het zorgnetwerk zijn onder andere:

  • het delen van kennis en data, het creëren van urgentie en draagvlak bij partijen
  • het afstemmen van beleid en het signaleren van risico’s.

De wettelijke rol van de GGD’en geborgd in aanpak antibioticaresistentie
De GGD’en hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid in de bestrijding van antibioticaresistentie als er sprake is van een uitbraak, verheffing of incident (de zogeheten warme fase). Deze verantwoordelijkheid hebben zij op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze verantwoordelijkheid van de GGD’en wordt in de zorgnetwerken geborgd.

Meer informatie
Themapagina Antibioticaresistentie op GGD GHOR Kennisnet

Bron: ggdghor.nl

Deel bericht: