Project Tergooiziekenhuis krijgt subsidie

2 oktober 2018

Automatische concepten 12

Het Tergooiziekenhuis heeft van VWS aanvullende subsidie gekregen voor het project ’Versterking van de keten in bestrijding van BRMO door verbetering van de elektronische overdracht’. Het Tergooiziekenhuis ontwikkelt samen met het centraal bacteriologische en serologisch laboratorium (CBSL) en GGD Gooi en Vechtstreek een systeem waarin informatie over patiënten die drager zijn van een BRMO kan worden ingevoerd en geraadpleegd, inclusief adviezen over de infectiepreventiemaat-regelen bij de betreffende patiënt. Een vertrouwelijk bestand dat voldoet aan de geldende wetgeving. In onderlinge afstemming zal worden vastgelegd wie inzage moeten en mogen hebben en hoe het beheer geregeld is. Er worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor deskundigen infectiepreventie, GGD-verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en thuiszorgmedewerkers over het werken met dit systeem. Het project heeft een loopduur van 2 jaar.

Deel bericht: