Projecten over verward gedrag binnenkort van start

6 februari 2017

In de komende vier weken starten de eerste projecten met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Onder meer gemeenten, instellingen voor geestelijke gezondheid (ggz), veiligheidsregio’s, welzijnsorganisaties en cliëntenorganisaties hebben bij het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag (AVG) subsidie aangevraagd om in hun regio passende zorg en ondersteuning te bieden voor mensen met verward gedrag. Dat meldt ZonMw.

Het doel van het actieprogramma is om gezamenlijk te werken aan een sluitende aanpak voor opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. In 2016 heeft het Aanjaagteam Verwarde Personen handvatten opgesteld voor goede zorg en hulp voor mensen met verward gedrag: de 9 bouwstenen.

Deze bouwstenen vormen de basis voor een sluitende aanpak. De projecten richten zich op het in de praktijk toepassen van één of meerdere bouwstenen in hun regio of op het experimenteren met een innovatieve oplossing voor het vervoeren van mensen met verward gedrag.

Wie ook aan de slag wil met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag kan op de website van ZonMw de nieuwste subsidieoproepen bekijken. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is dinsdag 7 maart 2017, 14.00 uur. Voor meer informatie nodigt ZonMw geïnteresseerden uit om in februari naar de informatiebijeenkomst in Zwolle, Amsterdam of Breda te komen of om de brochure op de website te lezen.

Bron: Nationale Zorggids

Deel bericht: