Het puntprevalentie-onderzoek (PPO) bij bewoners in verpleeghuizen

15 januari 2018

Het puntprevalentie-onderzoek (ppo) bij bewoners in verpleeghuizen

Een van de taken die het ABR-zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland hebben, is het inzichtelijk maken van de aanwezigheid en spreiding van resistentie bacteriën bij de bevolking. In 2018 zullen de ABR-zorgnetwerken onderzoek doen naar de aanwezigheid van bepaalde resistente bacteriën bij bewoners in verpleeghuizen. Aan dit onderzoek is langdurige en intensieve periode van overleg voorafgegaan, want dit onderzoek kent vele praktische en ethische facetten. Ter voorbereiding op het onderzoek in de praktijk organiseren de 2 ABR-zorgnetwerken elk een regionale bijeenkomst voor met name specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie en artsen microbiologen. In deze bijeenkomsten wordt het te verrichten onderzoek besproken en van meerdere kanten belicht. Voor het ABR-zorgnetwerk Noord-Holland West (GGD-regio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Hollands Noorden) is de avond op 13 maart in Alkmaar, en later in maart, vermoedelijk op de 22ste, is er een avond in Hilversum voor de ABR-zorgnetwerkregio Noord-Holland-Oost/Flevoland (GGD-regio’s Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Flevoland). Eerder is aangegeven dat deze bijeenkomst op 7 maart wordt gehouden, maar omdat deze datum ongunstig blijkt te zijn, wordt de bijeenkomst verplaatst naar later in de maand.

Zie hier de aankondiging voor 13 maart. Als u hierbij aanwezig wilt zijn dient u zich tevoren op te geven.

 

 

Deel bericht: