Radboudumc vindt alternatief voor fusie

6 maart 2018

Bestuursvoorzitter Leon van Halder pleit voor samenwerking in een netwerk van ziekenhuizen. Een fusie is geen optie, zegt hij: ‘Fusies en overnames lossen het probleem in de regio niet op.’

Het Nijmeegse Radboudumc wil brede regionale samenwerking stimuleren waarin de behandeling dicht in de buurt van de patiënt kan plaatsvinden. Dat wil het umc doen in partnerships en op basis van gelijkwaardigheid waarbij alle partijen hun eigen identiteit behouden. ‘Wij willen doorgroeien van een universitair medisch centrum naar een universitair medisch netwerk. Waarbij het belangrijk is dat onze drie kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek hierin zijn geïntegreerd.’

Universitair medisch netwerk

De netwerkvorming vindt plaats in twee fasen. Van Halder: ‘We zitten nu aan het einde van de eerste fase: het Radboudumc heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), de Sint Maartenskliniek, Bernhoven, het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en Maasziekenhuis Pantein. In de tweede fase moeten de ziekenhuizen samen doorgroeien naar een medisch netwerk. Ook de algemene ziekenhuizen in het netwerk zullen in die fase samen afspraken maken waardoor een spinnenwebachtige constructie ontstaat.’

Betaalbaarheid

Deze werkwijze is veel beter voor de patiënt, vindt Van Halder. ‘We willen van doorverwijzen naar doorbehandelen.’ Een patiënt in een ziekenhuis uit het netwerk die zorg vanuit het umc nodig heeft, krijgt de specialist uit het umc op bezoek, of de specialist uit het netwerkziekenhuis komt mee naar het Radboudumc.  Volgens Van Halder moet dit een heel aantrekkelijk alternatief zijn voor zorgverzekeraars. ‘Het is uit een oogpunt van betaalbaarheid interessant omdat je stappen in het zorgproces overslaat en overbodige onderdelen eruit haalt.’

Zorgverzekeraars

Het welslagen van het universitair medisch netwerk hangt dan ook in belangrijke mate af van de opstelling van de zorgverzekeraars. Van Halder: ‘Er zijn verzekeraars die zich afzetten tegen grote fusies, maar ze kunnen dan niet tegelijkertijd tegen netwerkziekenhuizen zijn. Het alternatief voor fuseren, is samenwerking. Dus zorgverzekeraars: faciliteer ons daarin.’

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: