Rapport SiRM: Ordening Ambulancezorg_ Op weg naar structurele wetgeving in 2020

7 juli 2017

In 2020 moet de nieuwe Wet ambulancezorg (Waz) ingaan. De Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) is in 2013 van kracht geworden. De minister van VWS heeft in februari 2016 voorgesteld de tijdelijke wet met twee jaar te verlengen omdat veldpartijen aangaven dat de ambulancezorg en de ketens waarbinnen ambulancezorg opereert (nog) volop in beweging zijn. Een nieuw kabinet dient snel een keuze te maken over de inrichting van de ambulancezorg per 2020. Er is namelijk nog veel voorbereidend werk nodig. Het ministerie van VWS heeft SiRM – Strategies in Regulated Markets – gevraagd een vergelijkende analyse uit te voeren van verschillende varianten voor ordening en financiering van de ambulancezorg vanaf 2020.

Lees het rapport hier

Deel bericht: