‘Reden tot optimisme’ over aanpak van corona

14 april 2020

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care komt te liggen, stijgt steeds minder snel, en dat geeft “reden tot optimisme, het is veel prettiger om dit te zien dan de snelle stijging van een paar weken geleden”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is het daar voorzichtig mee eens.

De toename van het aantal patiënten met het coronavirus op de intensivecareafdelingen was maandag opnieuw relatief laag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal Nederlandse patiënten op de ic’s van ziekenhuizen met 24 is gestegen en nu uitkomt op 1409. Daaronder zijn ook 37 Nederlanders die zijn opgenomen op ic’s in Duitsland.

Capaciteit intensive care

Het aantal ic-bedden is vooralsnog voldoende: dat zijn er in totaal nu 2400, waarvan er ruim 500 bestemd zijn voor patiënten met andere aandoeningen. De zorgen over de vraag of de ic’s de piek zullen aankunnen, zijn niet helemaal weg. Maar met het huidige tempo is het vooruitzicht gunstiger dan vorige week, maakte Kuipers duidelijk.
De toename van de bezetting op de ic’s wordt bepaald door de instroom minus de uitstroom. Onder uitstroom vallen zowel patiënten die zijn overleden als patiënten die voldoende zijn opgeknapt om de ic te verlaten. De stijging van 24 is het laagste aantal van de afgelopen week. Zondag nam het aantal ic-patiënten toe met 25, zaterdag met 36, vrijdag met 51 en donderdag met 82.

Verspreiding afgeremd, maar piek moet nog komen

Dat de verspreiding van het virus is afgeremd, komt volgens Kuipers door mensen die zich aan alle beperkingen houden. “Een groot compliment aan de Nederlandse bevolking, die in grote mate probeert de regels na te leven en doordrongen is van de ernst. De belangrijkste maatregelen worden in de maatschappij goed nageleefd en daardoor raken minder mensen tegelijk besmet. We zien in de cijfers terug dat dit werkt. Maar het blijft alleen werken als we de maatregelen nog even volhouden.”

“We zijn in control”, aldus Gommers. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor al te veel optimisme. “De piek is nog niet bereikt.” Het is dan ook te vroeg om maatregelen te versoepelen, oordeelt ook Kuipers, die tevens bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC in Rotterdam.

En dat betekent dat het nog veel te vroeg is om te praten over een terugkeer naar het normale dagelijkse leven. Gommers: “De piek is aangekondigd over 14 dagen. Het is te vroeg om nu al maatregelen te versoepelen. Als we dat doen is de kans groot dat er alsnog een piek komt. Dat zou onvergeeflijk zijn.”

Versoepeling coronamaatregelen

Toch komt het moment van versoepeling wel dichterbij, beetje bij beetje. Kuipers: “Als de cijfers gaan dalen, moeten we slim nadenken hoe we de beperkingen stapsgewijs kunnen versoepelen. Het zou zeer onverstandig zijn om van de ene op de andere dag alle maatregelen op te heffen. Maar dat plan doet ook niet de ronde.” Wat wel kan gebeuren, is dat bepaalde groepen als eersten zich wat vrijer kunnen bewegen. Scholieren, bijvoorbeeld. “Of we zoeken naar mensen die het coronavirus al gehad hebben, want we gaan ervan uit dat je dan immuun bent.”

Ondanks het optimisme is Nederland nog lang niet van het coronavirus af, benadrukt Kuipers. “We moeten er rekening mee houden dat we nog lang een aanzienlijk aantal patiënten in ziekenhuizen zullen zien. De maatregelen zijn nog langere tijd nodig, we moeten niet denken dat het over een of twee weken helemaal versoepeld kan worden.” Want, zegt Gommers, artsen en verplegers moeten ook de ruimte krijgen om straks op vakantie gaan, zodat ze de strijd tegen het coronavirus langer kunnen volhouden.

Bron: ANP

Deel bericht: