Regio Noordwest goed op weg met visitaties traumazorg

20 april 2017

Een klein jaar nadat het visitatiereglement en vragenlijsten door de Focusgroep traumachirurgie waren geaccordeerd, zijn er in regio Noordwest drie ziekenhuis-locaties gevisiteerd voor de traumazorg. MC Slotervaart beet dapper het spits af, gevolgd door Zaans Medisch Centrum en Noordwest Ziekenhuisgroep Den Helder. De vierde (dubbele) visitatie staat gepland voor dit najaar en de andere drie visitaties zullen in 2018 worden gehouden. VUmc zal vanuit een landelijk initiatief worden gevisiteerd.

Doel van de visitaties traumazorg is het toetsen van de levelcriteria die door de Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie (NVT) zijn uitgegeven en het bevorderen van de kwaliteit van traumazorg in de regio. Het is een voor elkaar – door elkaar principe: de visitatiecommissie wordt samengesteld uit een pool van traumachirurgen en hoofden SEH uit de regio, aangevuld met een traumachirurg uit VUmc. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, zijnde een traumachirurg uit een andere regio. Er worden diverse partijen van de ziekenhuizen gesproken over de traumazorg; ook zijn we dankbaar voor de participatie van de RAV’s hierin.

Van MC Slotervaart is vastgesteld dat zij voldoen aan de criteria voor level 3 traumazorg. Tevens zijn in het rapport aanbevelingen gedaan en complimenten gegeven. Het Zaans Medisch Centrum heeft de ambitie geuit voor level 2 traumazorg en zijn op die criteria gevisiteerd. Het visitatierapport en de bespreking ervan in de Focusgroep Traumachirurgie volgen nog. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de visitatie van NWZ Den Helder. De visitaties worden positief ontvangen en lopen soepen; een compliment aan een ieder die hier een rol in heeft.

Deel bericht: