Het regionale risicoprofiel ABR is in de maak!

10 februari 2018

Het puntprevalentie-onderzoek (ppo) bij bewoners in verpleeghuizen

Antibioticaresistentie (ABR) is een groeiend probleem, maar hoe groot zijn de risico’s nu precies, welke trends zien we, zijn er verschillen tussen regio’s, wat zijn de belangrijkste risicofactoren, wie lopen het meeste risico, welke organisaties en professionals hebben er mee te maken en wat gebeurt er aan preventie? In het regionale risicoprofiel ABR willen we beschrijven wat we hierover weten en wat nog niet. Doel van het risicoprofiel is ‘information for action’: meer inzicht in de risico’s om ABR gerichter te kunnen aanpakken. Voor het regionale risicoprofiel is een landelijke leidraad opgesteld. Nu is het aan de zorgnetwerken om te kijken hoe het risicoprofiel ingevuld kan worden. Dat gebeurt onder andere samen met het RIVM, maar ook informatie die er mogelijk al is bij organisaties in de regio, zoals bij medische laboratoria, zorgverleners en GGD-en, willen we meenemen. Bijvoorbeeld cijfers uit registratiesystemen, onderzoeksprojecten en voorbeelden van ‘good practices’.   Wilt u meer weten over het regionale risicoprofiel ABR? Of heeft u informatie die interessant kan zijn voor het profiel? Dat horen wij graag van u via abrnhfl@gmail.com!

Deel bericht: