Rijk maakt 90 miljoen vrij voor digitale zorg thuis

21 januari 2019

Om de inzet van e-health bij zorg in de thuissituatie te stimuleren, maakt het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro vrij. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers plannen voor de subsidieregeling indienen.

E-health maakt volgens het kabinet dat zorg en ondersteuning beter en effectiever verleend kan worden. Ook worden zorgmedewerkers ontlast. E-health geeft daarnaast ouderen of chronisch zieken en hun mantelzorgers meer regie en meer bewegingsvrijheid. Ook verbetert e-health de kwaliteit van leven bij langer thuis wonen. Om deze redenen zet minister De Jonge (VWS) in het programma Langer Thuis in op grootschaliger gebruik van e-health. Daarbij valt te denken aan valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat.

Barrières

Ondanks de toegevoegde waarde en de toename van het aantal innovatieve toepassingen, stuiten ouderen, professionals, aanbieders van ondersteuning en zorg en inkopers op praktische barrières bij de inzet van e-health. Ouderen en professionals hebben soms training nodig om te leren hoe met e-health applicaties om te gaan. Ook moeten werkprocessen en inkoopcontracten aangepast worden. Met de Stimuleringsregeling E-Health Thuis wil het kabinet gebruikers helpen deze barrières te slechten. In het kader van deze regeling komt er de komende drie jaar jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar. Vanuit de regeling kunnen een kleine 300 initiatieven bekostigd worden, zo schat het kabnet. Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz- zorg thuis kunnen samen met één (of meer) inkopers van ondersteuning en zorg een aanvraag indienen. Vanaf 1 maart 2019 staat de regeling open voor aanvragers

Bron: Skipr

Deel bericht: