Van Rijn: meer patiënten in eerstelijnsverblijf

11 april 2017

Ruim 29.300 patiënten werden vorig jaar doorverwezen naar een eerstelijnsverblijf (ELV). Dat is een toename van zo’n 14 procent ten opzichte van 2015. De groei kwam overigens niet vanuit ziekenhuizen; het aandeel van ziekenhuizen in de ELV-aanvragen bleef gelijk. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen aan staatssecretaris Van Rijn.

Uit een quickscan van de NZa, die Van Rijn in december 2016 naar de Kamer stuurde, blijkt dat er geen signalen zijn dat er voor 2016 en 2017 onvoldoende zorg is ingekocht. Ook Zorgverzekeraars Nederland heeft aan Van Rijn laten weten dat het eerstelijnsverblijf landelijk dekkend is ingekocht. Later dit jaar volgt een rapportage van de NZa over de inkoop van ELV, onder meer over de hoogte van de tarieven. Van Rijn laat weten dat als een patiënt niet de juiste zorg ontvangt, dit kan worden gemeld bij de NZa.

De LHV maakt zich wel grote zorgen over de beschikbaarheid van ELV-bedden. ‘Waar zijn de ELV-bedden’ kopt de omslag van het maart-nummer van het huisartsenblad. Vorig jaar drong de huisartsenorganisatie er bij het ministerie van VWS op aan om het aantal beschikbare bedden te inventariseren bij een centraal loket per regio. Dat zou 24 uur per dag bereikbaar moeten zijn. Verzekeraars kunnen ‘geen of slechts beperkt inzicht geven in het aantal bedden dat ze hebben ingekocht en waar deze beschikbaar zijn’, aldus de LHV. Volgens de LHV ziet minister Schippers dat probleem inmiddels ook en heeft ze tijdens een overleg in februari aangekondigd dat de Tweede Kamer in mei een brief ontvangt met een beeld van het aantal loketten voor ELV-bedden per regio.

Ook pleit de LHV voor eenvoud in het verwijzen naar de bedden en afschaffing van de papierwinkel die de zorgverzekeraar daaraan hebben gehangen. Binnenkort houdt de LHV een ledenpeiling om de situatie rondom ELV in beeld te brengen.

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: