Rijnstate en Philips bouwen digitaal ziekenhuis

18 mei 2018

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem bouwt met Philips een virtueel zorgcentrum van waaruit zorgverleners de gezondheid van patiënten zowel binnen als buiten het ziekenhuis kunnen bewaken. De organisaties gaan de komende tien jaar samenwerken om gezamenlijk invulling te geven aan wat de partijen ‘de kliniek van de toekomst’ noemen, zo spraken zij dinsdag af.

Rijnstate en Philips spelen hiermee in op de verwachting dat patiëntenzorg in de toekomst zoveel mogelijk in de thuissituatie wordt georganiseerd. Om de zorgkosten te beheersen, is er landelijk vraag naar ‘minder zorg in het ziekenhuis en meer zorg dichtbij huis’. Voor ziekenhuizen is het een uitdaging om de kwaliteit van zorg en de beleving van patiënten te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Deze ontwikkelingen vragen volgens Rijnstate en Philips om nieuwe duurzame zorgmodellen.

Monitoring
In het digitale ziekenhuis waaraan de partijen bouwen wordt monitoring van de gezondheid van patiënten een essentieel onderdeel. Zodra zorg niet per se in het ziekenhuis hoeft te worden verleend, wil Rijnstate dit in toenemende mate met behulp van technologische innovaties op afstand doen. Monitoring van patiënten gebeurt onder meer met de Biosensor van Philips, een sensor in de vorm van een pleister die patiënten op de borst dragen en zo op afstand hun vitale functies monitort. Die informatie wordt direct doorgestuurd naar een systeem dat zorgverleners waarschuwt als kritische grenzen worden overschreden. Ook zetten de partijen in op het verzamelen van data en het analyseren ervan via slimme algoritmen. Dit moet relevante informatie opleveren voor zorgverleners en patiënten.

Ook gaat Rijnstate de zorgprocessen anders inrichten. Wim van Harten, voorzitter raad van bestuur van Rijnstate: “Het is natuurlijk van essentieel belang dat, zodra een signaal afgaat, een zorgverlener snel bij de patiënt thuis kan zijn of de patiënt snel naar het ziekenhuis gebracht wordt, zodat de patiënt adequaat wordt opgevangen. Alleen een technologische oplossing aanbieden is niet effectief.”

Pilots
Rijnstate gaat de komende tijd in een serie pilots onderzoeken welke patiënten in aanmerking komen voor ’thuisobservatie’. Gedacht wordt aan patiënten met een chronische aandoening zoals COPD of hartfalen. “Door deze patiënten na een ziekenhuisopname in een innovatieve setting of thuis te bewaken, kunnen we – als zich signalen voordoen – voorkomen dat hun gezondheidstoestand verslechtert en op tijd ingrijpen”, aldus het ziekenhuis. Ook patiënten die een chirurgische ingreep zoals een maagverkleining of darmoperatie hebben ondergaan kunnen in aanmerking komen voor dit type zorg. “Met een goed monitoringsysteem kunnen we deze bewaking wellicht op afstand doen, zodat de patiënt eerder naar huis kan. Om dit veilig en patiëntvriendelijk te doen, zijn afstemming en samenwerking met alle andere partijen in het zorgnetwerk van een patiënt belangrijk. Denk hierbij aan de huisarts, het verpleeghuis of een mantelzorger.”

De uitkomsten van de pilots zullen leidend zijn voor de plannen van de te renoveren verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Volgens de initiatiefnemers draagt het nieuwe zorgmodel bij aan het verminderen van de gemiddelde ligduur in het ziekenhuis, en daarmee op termijn aan het aantal benodigde bedden binnen de muren van het ziekenhuis. Het ziekenhuis verwacht hierdoor meer ruimte te krijgen voor grotere en technisch geavanceerdere eenpersoonskamers.

Meerjarenafspraken
Eind vorig jaar maakte Rijnstate meerjarenafspraken met verzekeraar Menzis gericht op  het verplaatsen van zorg naar de patiënt thuis of dichtbij huis. “Samen met Menzis bekijken we welke zorg per se in het ziekenhuis moet plaatsvinden en welke zorg we dichter bij huis of thuis bij de patiënt kunnen verlenen”, aldus Van Harten destijds. “En hoe we slimme innovaties kunnen inzetten om dit veilig en patiëntvriendelijk te organiseren. Daarmee leggen we een basis voor vervolgafspraken over de aard en omvang van een moderne kliniek voor de komende decennia.” Met Philips gaat Rijnstate nu praktisch invulling geven aan deze ambitie.

Bron: Skipr

Deel bericht: