RIVM geeft digitaal inzicht in regionale zorgbehoefte

27 februari 2020

Met een nieuwe website helpt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s. Meer in het bijzonder dient de in opdracht van VWS ontwikkelde site als ondersteuning van het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Met de website kunnen genoemde partijen inzicht krijgen in de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt een link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning. Het maken van een regiobeeld is geen doel op zich, maar wil vooral een instrument zijn dat inzichtelijk maakt waar actie nodig is. Het laat zien wat goed gaat en wat beter kan. Met de informatie beschikbaar via Regiobeeld.nl kunnen partijen in hun eigen regiobeeld ook laten zien welke zorgvragen de regio te wachten staan, afgezet tegen het huidige aanbod in de zorg.

Verpleegcapaciteit

Regiobeeld.nl bevat de meest recente prognoses op het gebied van bevolkingsontwikkeling, zorgvraag, zorgaanbod, leefstijl & gezondheid en sociale omgeving. Voor verpleegcapaciteit bijvoorbeeld is het nu inzichtelijk om per regio de huidige en toekomstige vraag naar zorgzwaartepakket in te zien. Bezoekers van de site kunnen zelf naast indeling op het niveau van gemeente en GGD-regio’s nu ook kiezen voor indeling op zorgkantoorregio’s en arbeidsmarktparticipatieregio’s.

In de loop van 2020 worden indicatoren over fysieke omgeving en eerstelijns indicatoren op aandoeningenniveau toegevoegd. Daarnaast wil het RIVM meer wijkgerichte indicatoren toe voegen.

Het RIVM maakt voor Regiobeeld.nl gebruik van diverse databronnen zoals Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  zorgregistratie, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  data, onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW), gezondheidsmonitor GGD en prognose voor bevolking en huishoudens (Primos bevolkingsprognose – ABF research).

Bron: Skipr

Deel bericht: