RIVM: meer ambulances nodig volgend jaar

17 december 2021

Door vergrijzing, de bevolkingsgroei en doordat er vaker een beroep wordt gedaan op 112 zijn er volgend jaar meer ambulances nodig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferde dat er in 2022 op werkdagen overdag tien extra ambulances nodig zijn en in de avonden dertien meer in vergelijking met dit jaar.

Overdag zijn er volgens het instituut in totaal 652 ziekenauto’s nodig. Ook in de weekenden zijn meer ambulances vereist. Het RIVM berekende dat er op zaterdagen overdag twaalf ambulances extra nodig zijn en ’s avonds negen. Op zondagen geldt dat er overdag negen ziekenauto’s extra paraat moeten staan en op zondagavond drie extra.

Trends

Het RIVM baseert de berekeningen op trends over de afgelopen jaren. De extra benodigde ritten om coronapatiënten te vervoeren zijn hierin niet meegenomen.

ambulancediensten

Het RIVM berekende ook hoeveel ambulancediensten van 8 uur er in 2022 nodig zijn. Over een hele week gerekend gaat het voor heel Nederland om 9438 diensten. Dat zijn er 131 meer dan voor 2021.

Spreiding

De berekening van het aantal benodigde ambulances wordt ieder jaar gemaakt. Het instituut kijkt onder meer naar de tijd waarbinnen een ambulance na een melding ter plaatse moet zijn en de spreiding van de standplaatsen over het land.

Bron: ANP

Deel bericht: