ROAZ bekrachtigt bovenregionale gewondenspreidingsplan bij grootschalige incidenten

29 juni 2017

Bij rampen en grote ongevallen kunnen veel slachtoffers vallen. Het aanbod van slachtoffers in de 1e 2 uur van een ramp of incident kan de actuele behandelcapaciteit van de ziekenhuizen overstijgen. Om de opvang van slachtoffers te organiseren en te voorkomen dat op de langere termijn de zorgcontinuïteit in gevaar komt hebben de ambulancediensten van de regio’s Noord-Holland en Flevoland bovenregionaal afspraken gemaakt over gewondenspreiding.

Bij het activeren van het bovenregionaal gewondenspreidingsplan worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • waarborgen zorgcontinuïteit ten tijde van een grootschalig incident en de daaropvolgende week/weken;
  • optimale spreiding van gewonden;
  • kwalitatief optimale en verantwoorde zorg, T1 slachtoffers in een Level 1-ziekenhuis;
  • vanuit medische noodzaak de patiënt indien mogelijk in één keer naar de juiste plek.

Het gewondenspreidingsplan kent een aantal gewondenspreidingsstappen in de 1e 2 uur van een ramp of incident. Zo wordt het dichtstbijzijnde ziekenhuis ontzien in de opvang van slachtoffers vanwege slachtoffers die zelf hun weg zoeken naar een ziekenhuis of daarheen worden gebracht door omstanders. Zwaargewonden slachtoffers die onmiddellijk medische hulp nodig hebben worden op basis van de actuele medische behandelcapaciteit direct naar het VUmc, AMC en/of de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar vervoerd waarbij, afhankelijk van de locatie van het incident en/of de actueel beschikbare medische behandelcapaciteit, ook de traumacentra in Leiden, Utrecht en Zwolle in aanmerking kunnen komen. Vanaf code 30 (30 – 40 T1 en T2 slachtoffers) wordt het Calamiteitenhospitaal geïnformeerd. Slachtoffers die geen acute hulp nodig hebben worden verspreid over de ziekenhuizen binnen de regio van Noord-Holland en Flevoland. Het bovenregionale gewondenspreidingsplan is op 16 juni bestuurlijk bekrachtigd in het Regionaal Overleg Acute Zorg VUmc/AMC.

Bron: Origineel

Deel bericht: