ROAZ Noord-Holland / Flevoland beëindigd crisisorganisatie

23 juni 2021

Op basis van de gestage daling van het aantal corona-patiënten en de beelden binnen de verschillende sectoren is geconstateerd dat van een crisissituatie binnen de ROAZ-regio gelukkig geen sprake meer is. Daarmee is de noodzaak van een crisisstructuur niet meer aan de orde. Het bestuurlijk crisis ROAZ (BCR) heeft daarom op 16 juni 2021 besloten dat de huidige crisisstructuur is beëindigd. Hiermee is een einde gekomen aan een periode van 461 dagen waarin de regio in crisis verkeerde. Er komt hiermee ook een einde aan het grote aantal overleggen dat in deze periode is gehouden. Zo kwam het BCR zelf 85 keer bijeen. De ziekenhuisbestuurders troffen elkaar 86 keer, de ambulancediensten 52 keer en de huisartsenposten 64 keer. Het overleg van de medisch coördinatoren van de ziekenhuizen spande de kroon met in totaal 116 overleggen. In deze periode werd de regio in 80 communicatiebulletins op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Het ROAZ is zich er wel van bewust dat verschillende sectoren nog een verschillende fase van een crisis ervaren. Zo zal de huisartsensector voorlopig nog de crisisstructuur in stand houden. We blijven de situatie monitoren. Mocht de situatie daarom vragen dan zal het ROAZ de crisisstructuur opnieuw instellen.

Nieuwe structuur

Onlangs stelde het ROAZ de nieuwe ROAZ-structuur vast. Deze wordt nu ingevoerd. Vooralsnog komt men in een vier-wekelijks (teams)overleg bij elkaar.

Deel bericht: