#SamenSterk in Opschaling

28 april 2020

Je kunt er niet omheen als je aandachtig kijkt naar de persconferenties van minister De Jonge en premier Rutte over de coronacrisis. De boodschap van de Rijksoverheid, die trouw aanwezig blijft op de achtergrond: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dat solidariteit en saamhorigheid nodig zijn om deze crisis het hoofd te bieden, is onbetwist.

Opschaling
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de opschaling van IC-capaciteit en klinische bedden voor de opvang van COVID-19 patiënten. Er was sprake van een dagelijkse toename van IC-patiënten, waardoor de reguliere IC-capaciteit van de Nederlandse ziekenhuizen niet meer toereikend was. Er werd landelijk opgeschaald naar 2400 IC-bedden, waarvan er 1900 beschikbaar zouden zijn voor COVID-patiënten. Onze regio heeft daarin ook maximaal opgeschaald en gelukkig kunnen we nu zeggen dat we regionaal met het aantal beschikbare IC-bedden net hebben kunnen voldoen aan de vraag. Op dit moment beslaat de regionale IC-capaciteit voor COVID-patiënten nog steeds 150% ten opzichte van de reguliere IC-capaciteit. Hier komen dan nog de non-COVID patiënten bij die op een IC liggen, dus de druk is nog ontzettend hoog op de IC’s in onze regio.

Naast opschaling in de ziekenhuizen hebben ook de VVT-, GGZ- en GHZ-instellingen hun capaciteit enorm opgeschaald door het inrichten van zogenoemde COVID-units. In deze COVID-units kunnen verdachte en besmette cliënten verblijven en COVID-patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten, maar nog te zwak zijn om naar huis te gaan.
Huisartsen en huisartsenposten hebben specifieke corona-spreekuren en corona-opvanglocaties gecreëerd. De ambulancediensten hebben voor het vervoer en de spreiding van IC-patiënten de capaciteit van het aantal MICU’s verhoogd. Dit is in samenwerking met de ziekenhuizen in onze regio tot stand gekomen. Daarnaast vervult Broeder de Vries een rol door middel van zorg(lig)taxi-vervoer van laagcomplexe COVID-gerelateerde patiënten van (of namens) huisarts/huisartsenpraktijk naar het ziekenhuis of een COVID-unit.

Huidige situatie
Het beeld in de ROAZ-regio Noord-Holland en Flevoland laat zien dat de toestroom van nieuwe corona-patiënten vermindert, het aantal IC-opnames stabiliseert en het aantal opgenomen klinische patiënten daalt. De prognose dat deze ontwikkeling de komende weken zal doorzetten, biedt ruimte om na te denken over het proces van ‘opschalen en afschalen’.

Op- en afschalen dus. Simpel gezegd: minder zorgvraag door corona-patiënten, betekent meer ruimte voor zorgaanbod aan niet-corona patiënten. Op procesmatig niveau gaat het hier om het ‘opschalen van niet-corona zorg (zoals OK en Verkoever)’, en tegelijkertijd: ‘het afschalen van corona-zorg’. Er gaat nog heel wat vooraf aan dit proces, want de impact op zorgorganisaties is groot. Op- en afschalen gaat daarom stapsgewijs en er moeten afspraken worden gemaakt over het opschalingspercentage, over welk ziekenhuis de eerste stap moet zetten richting opschalen, over de inzet van zorgmiddelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op-en afschaling is momenteel een dagelijks onderwerp van gesprek in de (acute) zorgketen.

Voor de ziekenhuizen in de regio zullen kaders voor het opschalen van reguliere zorg worden geformuleerd in een plan, dat door de medische directie van Amsterdam UMC, samen met medische professionals uit de ziekenhuizen en de netwerkbureaus (Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet), wordt opgesteld. Dit plan zal ook worden gedeeld met de zorgverzekeraars.

Niet alleen binnen de ziekenhuizen wordt voorzichtig nagedacht over het opschalen van niet-corona zorg. Ook voor de VVT-sector geldt dat afschalen van zorg op de corona units en in de crisis zorghotels als reëel wordt gezien. De beschikbare beddencapaciteit op deze units is, gezien de ontwikkelingen, voldoende toereikend.

Ook de huisartsen en Huisartsenposten wisselen van gedachten over op- en afschalen. Hierbij kan worden gedacht aan het afschalen van corona-spreekuren, vermindering van inzet van corona-units waar huisartsen diensten draaien en minder aanbod van aparte corona-locaties. Opschalen van huisartsenzorg wordt mogelijk gemaakt door de uitbreiding van digitale zorgverlening.

In het proces van op- en afschalen blijft het principe dat elke patiënt op elk moment de juiste zorg ontvangt als een paal boven water staan. De onderlinge solidariteit en saamhorigheid maken de zorginstellingen in de regio #Samensterk en de komende weken zal dit ook de formule zijn voor een goede, gezamenlijke opstart van niet-corona zorg.

 

Deel bericht: