#SamenSterk in Personeel

28 april 2020

Medewerkers in de zorg werken de afgelopen tijd op de toppen van hun kunnen, vooral op afdelingen die direct te maken hebben met de zorg voor COVID-patiënten. Langere diensten, verantwoordelijkheid over meer patiënten per verpleegkundige, werken in persoonlijke beschermingsmiddelen, de angst om zelf besmet te worden en bij alles wat je doet goed nadenken over je eigen veiligheid en de veiligheid van de patiënt; dit lijstje kan nog verder aangevuld worden, maar dit laat al zien onder welke druk deze mensen werken. Respect voor alle mensen die hieraan een bijdrage leveren!
Voor het creëren van extra IC-capaciteit, klinische bedden en plaatsen in VVT-instellingen voor COVID-patiënten, is er ook (extra) personeel nodig. Terwijl de zorgmedewerkers helaas zelf ook getroffen worden door het corona-virus en uitval door ziekte een gevolg is. Hierdoor is het erg belangrijk dat zorgmedewerkers laagdrempelig getest kunnen worden op het corona-virus als zij klachten vertonen. Het testbeleid wordt hierna toegelicht op landelijk en regionaal niveau.

Naast ondersteuning binnen de ziekenhuizen van medewerkers die normaal gesproken op andere afdelingen werken, hebben er verschillende initiatieven plaatsgevonden in de regio om extra personeel in te kunnen zetten:

 • Oproep extra personeel
 • Binnen de regio is er een oproep gedaan aan mensen met een zorgachtergrond om ondersteuning te kunnen bieden. Ook heeft er een inventarisatie plaatsgevonden bij geneeskundestudenten en coassistenten. Er is een aanmeldpunt coassistenten opgericht, waarin ziekenhuizen die gebruik wilden maken om coassistenten of medische studenten in te zetten zich konden melden.
  De SIGRA heeft in onze regio ook een belangrijke rol gespeeld door de aanmeldingen van mensen die hulp kunnen bieden in de zorg te coördineren. Deze aangemelde mensen hebben zij vervolgens aan zorginstellingen gekoppeld die behoefte hadden aan extra personeel.
 • Detachering van zorgpersoneel
 • Aangezien de paraatheid van ambulances in de ROAZ regio’s goed op orde is (en was) hebben de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’en) besloten medewerking te verlenen door ambulanceverpleegkundigen met een IC-aantekening te detacheren op intensive care’s in de regio.
 • Inzet van defensiepersoneel
  Extra handen aan het bed komen ook uit een niet-alledaagse hoek, namelijk defensie. Door middel van een verzoek tot Militaire Steunverlening in het Openbaar Belang van Defensie (MSOB) kan er personele ondersteuning worden aangevraagd. In ieder geval het Zaans Medisch Centrum , het Rode Kruis Ziekenhuis en de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn erg blij met deskundige inzet van artsen en verpleegkundigen in hun ziekenhuis (zie ook: https://www.zaansmedischcentrum.nl/over-zmc/nieuwsberichten/zmc-verwelkomt-zes-militaire-verpleegkundigen/), Ook de VVT-sector heeft gebruik gemaakt van de inzet van militair personeel.

 

Testbeleid – landelijk

Sinds gisteren staat het totaal aantal positief geteste personen op 38.245  (RIVM, 2020). Maar hoe zit het precies met het testbeleid? Wie worden er getest? Welke testen zijn? Waarom wordt er wel of niet getest? Deze en andere vragen zullen we hieronder kort toelichten.

Het testbeleid richt zich op bepaalde kwetsbare groepen en zorgmedewerkers die deze kwetsbare groepen verplegen en/of verzorgen. Kwetsbare groepen zijn groepen die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte (COVID-19) die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het gaat om de volgende groepen (RIVM, 2020):

 • Mensen van 70 jaar of ouder
 • Mensen van 18 jaar of ouder met onderliggend lijden (o.a. chronische hartaandoeningen, afwijkingen en stoornissen aan de luchtwegen en longen).
 • Mensen met ernstige gedragsproblemen die in een instelling verblijven.
 • Mensen met lichamelijke beperkingen die een grote zorgbehoefte hebben.

Het testbeleid van zorgprofessionals houdt rekening met de gezondheid van de zorgprofessional zelf, het risico op besmetting van patiënten/cliënten en de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zijn algemene uitgangspunten die voor verschillende sectoren zijn vertaald naar een sectorspecifiek advies over inzet en testbeleid (zie: https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid).[1]

Een zorgmedewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en die directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt kan worden getest. Zorgmedewerkers die intensief contact hebben met oudere of lichamelijk kwetsbare patiënten hebben prioriteit (RIVM, 2020).

In Nederland zijn er inmiddels circa 40 laboratoria die testen of mensen zijn besmet met SARS-CoV-2 virus (hierna: coronavirus). Momenteel worden er 17.500 tests per dag uitgevoerd en dit kan worden opgeschaald naar 29.000 per dag als dat nodig is. Het RIVM vermeldt op haar website dat het belangrijk blijft om verstandig om te gaan met de testcapaciteit. Zo zijn de benodigde laboratorium materialen voor bepaalde tests momenteel schaars.

Twee testen waarover je waarschijnlijk hebt gehoord zijn PCR en serologische testen. PCR staat voor polymerase chain reaction. Met deze testen kan genetisch materiaal van het virus worden aangetoond. Serologische testen worden gebruikt om antistoffen in het bloed aan te tonen.

Testbeleid – ROAZ regio Noord-Holland en Flevoland

De GGD/GHOR is belast met het uitvoeren van het testbeleid binnen onze regio’s. Daarbij geldt dat er conform de richtlijnen van het RIVM wordt getest. Na de opstartfase waarin er nog weinig werd getest, verloopt dit proces inmiddels voortvarend. Daarbij geldt wel dat niet in elke sector en/of regio evenveel wordt getest. Soms moeten processen worden geoptimaliseerd of worden er nog weinig medewerkers aangemeld. Een aantal instellingen heeft besloten om zelf medewerkers te gaan testen.

Binnen de VVT zijn momenteel op enkele plekken uitbraken en loopt het aantal COVID-19 besmettingen op. De komende tijd vinden er overleggen plaats tussen de branchevereniging, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM over welke ingrepen er extra kunnen worden gedaan om deze trend te temperen (bijvoorbeeld verbreding en aanscherping van het testbeleid).

Het zorgpersoneel doen hun uiterste best om in deze corona-crisis zo goed mogelijke zorg aan de patiënten te kunnen leveren. Veiligheid van de zorgmedewerkers en van de patiënten/cliënten staat voorop en daarom is het testbeleid voor zorgmedewerkers ook zo belangrijk. De zorgmedewerkers zorgen goed voor de patiënten en wij moeten met elkaar ook goed voor alle zorgmedewerkers blijven zorgen. #SamenSterk!

 

[1] Inzet en testbeleid medewerkers ziekenhuizen; huisartsenpraktijken; gehandicaptenzorg; verpleeghuizen, woonzorgcentra en  kleinschalige woonvormen; wijkverpleging; ambulancedienst; verloskundigen en kraamzorg; geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg.

[SM1]Getal aanpassen aan laatste moment, bv getal van maandag 27/4 aanhouden

Deel bericht: