#SamenSterk in persoonlijke beschermingsmiddelen, materialen en apparatuur

28 april 2020

Ze kunnen het rijtje inmiddels wel dromen: FFP-1/2 mondmaskers, chirurgische 2R mondmaskers, isolatiejassen, beschermingsbrillen, schorten en onderzoekshandschoenen. Dagelijks overleggen de leden van het ROAZ inkoop- en distributieteam over de regionale bevoorrading en herverdeling van dit rijtje persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het team bestaat uit een vertegenwoordiging van alle ketenpartners uit de ROAZ-regio Noord-Holland en Flevoland. Als er een landelijke voorraad PBM binnenkomt, dan is het de schone taak aan dit team om de ketenpartners in deze ROAZ regio te bevoorraden. Mocht er een nijpend tekort ontstaan, dan zorgt het team voor onderlinge herverdeling in de keten en denken de leden ondertussen na over mogelijk hergebruik of inzet van alternatieven. Voor de bevoorrading en (her)verdeling van PBM wordt een normering gehanteerd, waarbij rekening wordt gehouden met aantallen PBM nodig per patiënt per dag op de IC en de covid- afdelingen. Op de agenda’s van de andere crisisoverleggen binnen de ROAZ crisis-structuur staat PBM als vast gespreksonderwerp, waarbij de voorzitter van het inkoop- en distributieteam verslag doet over de stand van zaken. Sinds 20 april kunnen zorginstellingen hun PBM-bestellingen doen bij een landelijk portaal. Het ROAZ inkoop- en distributieteam draagt nog steeds de verantwoordelijkheid voor de herverdeling, mocht er schaarste ontstaan.

Daarnaast is er ook nog het regionale ROAZ Resources team, bestaande uit een vertegenwoordiging van de ziekenhuizen, RAV’s, VVT, HAP en de GHOR. Voor dit team draait het niet om PBM, maar om (IC) apparatuur en toebehoren. Denk hierbij aan beademingsmachines, perfusor- en volumetrische pompen, CVVH apparaten en bewakingsmonitoren. Voeg hieraan toe de ervaren knelpunten in medicatie en disposables, zoals slangen en sensoren, en de uitvraag is compleet. Met formele goedkeuring van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is een pilot gestart voor de herverdeling van (IC) apparatuur en toebehoren. De behoefte hieraan is op detailniveau geïnventariseerd bij de zorginstellingen. Parallel hieraan hebben de GHOR-bureaus in onze ROAZ-regio het arsenaal bij Zelfstandige Behandel Centra (ZBC) in beeld gebracht. Het ROAZ Resources team kan vervolgens met beide lijsten een makelaarsfunctie vervullen. Bij een ‘match’ tussen vraag en aanbod worden de ZBC’s en zorginstellingen met elkaar in contact gebracht en kan de logistiek worden geregeld. Ook dit team is, net als het inkoop- en distributieteam, een mooi voorbeeld van ‘voor en door de keten’ in deze tijd van corona. #Samensterk dus!

 

Deel bericht: