#SamenSterk in Registratie

28 april 2020

Het krijgen van actuele inzichten in de beschikbare opnamecapaciteit van de ziekenhuizen is in deze Corona tijd erg belangrijk. Dit om (toekomstige) capaciteit van IC- en klinische bedden in ziekenhuizen te inventariseren, waardoor het mogelijk is om eventueel noodzakelijke verplaatsingen van patiënten zo goed mogelijk te coördineren. Maar het hebben van capaciteitsinzicht is ook van belang voor het inventariseren van de te verwachten capaciteit in de eerste lijn en de VVT sector. Het krijgen van dit inzicht vraagt een inspanning van velen, #SamenSterk!

Vanuit het ROAZ Noord-Holland en Flevoland is een Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) opgezet dat twee keer per dag de actuele capaciteit van de ziekenhuizen in de regio doorgeeft aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Medisch coördinatoren van de ziekenhuizen zorgen ervoor dat de actuele cijfers dagelijks om 9.00 uur en 17.00 uur naar het RCPS worden gestuurd. Zij geven antwoord op vragen als: het aantal vrije en bezette IC-bedden voor COVID en non-COVID patiënten, het aantal vrije en bezette klinische bedden voor COVID en non-COVID patiënten en de totale capaciteit voor IC en klinische bedden.

Deze cijfers worden door de medewerkers van het RCPS samengevoegd in één bestand en iedere dag om 10.00 en 18.00 uur doorgezet naar het LCPS. Op basis van deze gegevens heeft het LCPS inzicht in (toekomstige) capaciteit en de spreiding van COVID-patiënten op landelijk niveau, dat zij vervolgens weer rapporteren aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Ministerie. Door middel van de landelijke cijfers is het voor het LCPS mogelijk de zorg voor coronapatiënten evenredig te spreiden over Nederland, zodat de belasting in alle regio’s even groot is. Naast dat we dus in Noord-Holland en Flevoland patiënten opnemen uit andere regio’s, kunnen ook patiënten uit deze regio ergens anders ondergebracht worden, indien noodzakelijk.

Het is echter niet gemakkelijk om alle cijfers steeds actueel te houden. Dit kost enorme inspanningen, doordeweeks maar ook in de weekenden, van medewerkers van de ziekenhuizen en ook van het RCPS. Daarom willen wij hierbij iedereen die hier een bijdrage aan levert hartelijk danken. Daarbij is het leuk om te vermelden dat maandag 6 april jl. Amsterdam UMC is bezocht door de luitenant kolonel van het LCPS en twee adviseurs van het LNAZ. De aanpak en uitvoering van de werkwijze binnen onze ROAZ- regio’s zijn tijdens dit bezoek uitvoerig besproken. Dat we hierin met elkaar goed bezig zijn, blijkt uit de vele complimenten die we tijdens dit bezoek hebben gekregen. Laten we dit zo volhouden, #SamenSterk!

Deel bericht: