Samenwerking voorkomt onnodige ziekenhuisopname oudere

28 februari 2018

Om te voorkomen dat 65-plussers zonder medisch-specialistische noodzaak op de Spoedeisende Hulp (SEH) belanden, hebben zorgaanbieder Pieter van Foreest, het Reinier de Graaf ziekenhuis en zorgverzekeraar DSW de handen ineen geslagen. Als gevolg van de samenwerking is in de afgelopen drie maanden 75 procent van deze oudere patiënten doorverwezen naar een locatie van Pieter van Foreest. DSW wil de aanpak uitbreiden naar andere partijen in de regio.

Patiënten die niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen, maar ook niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen, worden nu direct doorverwezen naar een locatie van Pieter van Foreest. Zo blijven de benodigde ziekenhuisbedden beschikbaar en krijgen patiënten de juiste zorg op de juiste plek, staat in een gezamenlijke persverklaring. Eerder zouden zij in het ziekenhuis zijn opgenomen. Gemiddeld gaat het om twintig patiënten per maand.

Na binnenkomst op de SEH worden patiënten beoordeeld en behandeld door een SEH-arts. Deze bespreekt met een medewerker van de zorgbemiddeling van Pieter van Foreest welke zorg de kwetsbare oudere nodig heeft en op welke plek die zorg het beste geboden kan worden. Dit zorgt ervoor dat patiënten niet onnodig worden overgeplaatst, waardoor zij direct kunnen werken aan hun herstel.

Valpreventie

Pieter van Foreest biedt de senioren op één van zijn locaties zorg in het kader van een tijdelijk eerstelijnsverblijf. Omdat veel ouderen op de SEH belanden vanwege een kneuzing of breuk door een val, is de zorg tijdens het verblijf bij Pieter van Foreest gericht op valpreventie, naast het algemene herstel. Na een aantal weken of dagen is de cliënt voldoende hersteld om, al dan niet met thuiszorg en behandeling, weer veilig thuis te kunnen wonen.

Het Reinier de Graaf ziekenhuis en Pieter van Foreest zijn in november 2017 gestart met deze samenwerking, om patiënten “de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment” te bieden. Hierdoor worden onnodige opnames voorkomen, wat zorgt voor een betere doorstroming en minder lange wachttijden op de SEH van het ziekenhuis.

Het Reinier de Graaf en Pieter van Foreest werken al jaren samen. De landelijke trend dat ouderen op de SEH terechtkomen zonder ziekenhuisverblijfindicatie, was ook aan de orde in Delft, volgens Ilonka Ouwendijk van Pieter van Foreest. In overleg met het ziekenhuis en DSW heeft de zorgaanbieder gekeken hoe ze deze situatie voor de senioren in kwestie gezamenlijk kunnen oplossen. “Door een intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis, Pieter van Foreest en gesteund door DSW is het nu mogelijk om zeven dagen per week tussen 7 en 23 uur ouderen direct van de SEH te plaatsen voor tijdelijk verblijf bij Pieter van Foreest.”

Enthousiast

DSW heeft meegedacht in het in kaart brengen van het probleem en de oplossingsrichting en heeft zich volgens Ouwendijk “bereid getoond te kijken naar de financiering” van de samenwerking. De zorgverzekeraar is zo enthousiast over de samenwerking dat hij met alle ziekenhuizen, VVT-instellingen, huisartsen, gemeentes en Zorgorganisatie Eerstelijn in de regio Den Haag, Delft en het Westland afspraken wil maken over knelpunten in de ouderenzorg.

Bron: Skipr.nl

Deel bericht: