Schakelafdeling moet doorstroom kwetsbare ouderen versnellen

11 maart 2019

Juiste zorg op de juiste plek door nieuwe anderhalvelijns-afdeling in het ziekenhuis Het Maastricht UMC+ en zorginstelling Envida openden deze week officieel een schakelafdeling voor kwetsbare ouderen die na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost niet meteen naar huis kunnen, maar ook niet opgenomen hoeven te worden. De ouderen verblijven maximaal 72 uur op deze afdeling. In dat tijdsbestek wordt passende en ondersteunende zorg geregeld voor de patiënt, zodat hij of zij niet onnodig lang in een ziekenhuisbed terecht komt. Deze opvang aan de ‘voorkant’ is nieuw in Nederland.

Stel: een 75-jarige alleenstaande vrouw komt op de Spoedeisende Hulp met een gebroken pols. Dit is geen indicatie voor een ziekenhuisopname, maar in afwezigheid van passende thuis- of mantelzorg is deze mevrouw toch beperkt in het dagelijks leven. Ze kan dus niet naar huis. Het komt dan ook vaak genoeg voor dat dergelijke patiënten dagenlang in een ziekenhuisbed komen te liggen. Dat is niet bevorderlijk voor het herstel en welzijn van de patiënt en daarnaast niet kostenefficiënt. Daarbij komt nog dat een bed dagenlang bezet wordt gehouden door iemand die daar eigenlijk te ‘gezond’ voor is. De Maastrichtse schakelafdeling, gedoopt tot ‘De Schakel’ biedt hierin een tijdelijke oplossing.

 De Schakel is een goed voorbeeld van een anderhalvelijns zorginitiatief. Hoewel de afdeling binnen de muren van het ziekenhuis is gevestigd, worden patiënten buiten de relatief duurdere tweedelijns ziekenhuiszorg gehouden. De medische verantwoordelijk ligt namelijk bij de eerstelijns gezondheidszorg van Envida. De afdeling wordt dan ook operationeel gerund door zorgprofessionals van de Maastrichtse zorginstelling, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist). Het Maastricht UMC+ faciliteert en huisvest de afdeling. Huiselijke sfeer Patiënten die op de schakelafdeling terecht komen, worden daar maximaal 72 uur verzorgd. In die tijd wordt voor iedere individuele patiënt de juiste zorg geregeld. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke opvang in een zorgcentrum, passende wijkverpleging of geriatrische revalidatie.

De Schakel is gehuisvest op een voormalige verpleegafdeling van het Maastricht UMC+, maar heeft een heel andere ‘look and feel’. Zo krijgen patiënten niet het gevoel dat ze in een ‘clean en steriel ziekenhuis’ liggen, want er gaat veel aandacht uit naar het creëren van een huiselijke sfeer. De schakelafdeling is een gezamenlijk initiatief van het Maastricht UMC+, Envida, azM Herstelzorg en ZIO. Na een jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij onder meer wordt gekeken naar patiënttevredenheid, ligduur en kosten.

Bron: MUMC

Deel bericht: