Scholing Vroegtijdig herkennen hartinfarct en beroerte in de 1e lijn voor doktersassistenten

12 september 2016

Vroegtijdig herkennen van een hartinfarct of een beroerte in de 1e lijn Scholing voor doktersassistenten

Aanleiding

Het overgrote deel van patiënten met een beroerte of hartinfarct neemt het eerst contact op met de huisarts of de huisartsenpost (HAP). Soms omdat patiënten dat gewend zijn, soms omdat de alarmsignalen niet duidelijk aanwezig zijn en patiënten of naasten geen aanleiding zien om 112 te bellen.
Vroegtijdige herkenning van een hartinfarct of een beroerte in de eerste lijn is daarom erg belangrijk, zeker bij onduidelijke klachten of afwezigheid van typische alarmsignalen. Een snelle doorstroomtijd in de keten van acute zorg voor een hartinfarct of beroerte is van levensbelang. Naast vroegtijdige herkenning is daarom ook een snelle doorgeleiding naar de juiste vervolgzorg belangrijk, zeker wanneer patiënten zelf al (te) laat contact hebben gezocht. Hiervoor is kennis nodig over behandelmogelijkheden en het tijdinterval waarbinnen dit nog mogelijk is.

Op verzoek van de expertgroep Myocardinfarct en CVA Keten (MICK) organiseert Acute Zorg Euregio in het najaar van 2016 een aantal scholingsbijeenkomsten voor doktersassistenten in de regio.

Deze scholingen zijn een voortzetting van de serie scholingen in 2015 en zijn meer praktisch ingericht.

Doelstellingen
Na deelname aan deze scholingsbijeenkomst:
•heeft de doktersassistent inzicht in de keten van acute zorg voor patiënten met een hartinfarct of een beroerte en kent het belang van een     snelle doorstroomtijd;
•kan de doktersassistent alarmsignalen herkennen die duiden op een hartinfarct of een beroerte en kan de urgentie inschatten (spoed/geen spoed); ook bij onduidelijke klachten of afwezigheid van typische alarmsignalen;
•kan de doktersassistent bij patiënten met verdenking van een hartinfarct of een beroerte de juiste vervolgzorg toekennen, rekening houdend met mogelijke behandelingen in de regionale ziekenhuizen en regionale afspraken.

Inhoud
Tijdens de scholingsbijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•Algemene informatie over de organisatie van de acute zorgketen voor hartinfarct en beroerte (inclusief mogelijkheden voor vervolgzorg/behandeling na huisarts, regionale afspraken).
•Feiten en fabels over behandelopties en doorstroomtijd (richtlijnen, ontzenuwen van fabels).
•Alarmsignalen van hartinfarct en beroerte; hoe presenteren patiënten en/of naasten zich en welke vragen moet je stellen (aan de hand van casussen).
•Toekennen van urgentie en vervolgzorg (triage van hartinfarct en beroerte met behulp van NHG telefoonwijzer en/of NTS aan de hand van casussen).

Data en tijden

De scholing wordt in het najaar van 2016 drie keer georganiseerd:
•Dinsdag 11 oktober, 18:00 uur – 21:30 uur; (VOL)
•Dinsdag 25 oktober, 18:00 uur – 21:30 uur; (VOL)
•Woensdag 2 november, 18:00 uur – 21:30 uur. (VOL)
Bij voldoende belangstelling zal de scholing in 2017 nogmaals worden aangeboden.

Locatie

ROC van Twente, Gieterij, Hengelo (Storkzaal)

Kosten
Voor doktersassistenten van de dagpraktijken in de regio Twente en Oost-Achterhoek is deze scholing gratis, inclusief soep en broodjes en koffie/thee. Voor doktersassistenten van praktijken buiten de regio van Acute Zorg Euregio bedragen de kosten € 25 per persoon.

Aantal deelnemers
Maximum aantal deelnemers is 45 per scholingsbijeenkomst. Tijdens de scholing vinden interactieve sessies plaats in 3 groepen van maximaal 15 deelnemers.

Accreditatie
Accreditatie voor deze scholing wordt aangevraagd door WDH Twente. Op verzoek kan achteraf een certificaat per e-mail worden toegezonden.

Inschrijven
Aanmelden is niet meer mogelijk; bovengenoemde data zijn volgeboekt.
Heb je toch belangstelling om deel te nemen aan deze nascholing, stuur dan een e-mail aan info@acutezorgeuregio.nl. Bij voldoende belangstelling wordt gekeken of er een volgende nascholing wordt georgansieerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de scholing: r.egberink@acutezorgeuregio.nl

Bron: Euregio

Deel bericht: