‘Te veel seh’s in grote steden’

31 januari 2018

De grote steden hebben ’s nachts een overschot aan seh-capaciteit. Ze kunnen makkelijk per toerbeurt ’s nachts hun spoedeisende hulp (seh) openhouden, stelt gezondheidseconoom Guus Schrijvers. Minister Bruno Bruins vindt dat zorgverzekeraars een belangrijke rol hebben bij het beter organiseren van de acute zorg.

In de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag liggen seh’s dicht bij elkaar. De afstand van de dichtst bij elkaar gelegen seh’s varieert van 2,6 tot 5,9 kilometer, zo valt te lezen in een achtergrondartikel in Zorgvisie Magazine. De cijfers zijn gebaseerd op nog niet gepubliceerd onderzoek van het RIVM. In het artikel staat een RIVM-lijst van de tien dichtst bij elkaar gelegen ziekenhuizen met een afdeling seh.

Open seh in de nacht is duur en belastend

‘Weet je hoeveel mensen ’s nachts een seh bezoeken? Gemiddeld één per anderhalf uur.’ Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health, is er duidelijk over: ‘Seh-zorg in de nacht is duur en belastend voor het personeel’. Hij doet een concreet voorstel: ziekenhuizen in de grote stad die op minder dan 5 kilometer van elkaar afliggen, sluiten ’s nachts om beurten hun seh – bijvoorbeeld om de week. Om te beginnen, want na een periode van gewenning kan een van de seh’s voorgoed dicht, niet alleen ’s nachts maar ook overdag. ‘Ik zie dit als een stap op weg naar “houdbare groei”. Dat wil zeggen dat de sector weliswaar groeit, maar óók laat zien z’n uiterste best te hebben gedaan om de kosten te beheersen.’ Lees het hele artikel in Zorgvisie Magazine, met kritische kanttekeningen van ziekenhuizen en Ties Eikendal, spoedeisendehulparts in het Radboudumc in Nijmegen en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

Bruins: verzekeraars gaan over doelmatigheid acute zorg

‘Het klopt dat acute zorg, maar ook andere zorg, nog niet overal optimaal georganiseerd is’, reageert een woordvoerder namens minister Bruno Bruins voor medische zaken per mail. ‘Ik vind dat de zorgverzekeraars hier een belangrijke rol hebben. Ook de ROAZ’en kunnen de discussie over goede en doelmatige organisatie van de spoedzorg in de regio op gang brengen. Beschikbaarheid van acute zorg en een doelmatige organisatie liggen vaak in elkaars verlengde, zeker ook omdat de personele capaciteit niet oneindig is.’ Bruins noemt verder betere samenwerking en communicatie in regio’s als een succesfactor. ‘Samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders is nodig voor een betere organisatie van de spoedzorg. Ik zie dat deze samenwerking de afgelopen jaren steeds beter van de grond is gekomen. De ROAZ’en pakken hier steeds meer de regie in. De positie van deze ROAZ’en wil ik verder versterken; daar zorg ik de komende tijd voor.’

ZN benadrukt samenwerking bij acute zorg

‘De situatie rond seh’s in grote steden en doelmatigheid heeft onze aandacht’, laat een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weten. ‘Zorgverzekeraars vinden samenwerking erg belangrijk. Het draait om de wil om hier samen uit te komen.’ In 2013 lanceerde ZN een gewaagd plan om seh’s te sluiten en te concentreren. Dat stuitte destijds op grote weerstand onder ziekenhuizen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) vreesde dat patiënten voortaan minder te kiezen zouden hebben, en vroeg de verzekeraars hun plannen met onafhankelijke kwaliteitsstandaarden te onderbouwen. Die zijn inmiddels af. Het Kwaliteitskader Spoedeisende Zorg heeft echter nog geen formele status. ZN en de Federatie Medisch Specialisten hebben een voorbehoud aangetekend ten aanzien van de bekostiging. Ze willen eerst weten wat het nieuwe kwaliteitskader betekent voor de kosten van de acute zorg en de bedrijfsvoering van ziekenhuizen.

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: