Sigra komt met advies over de samenwerking rondom kwetsbare ouderen

10 mei 2017

Het adviesrapport ‘Krakende ketens in de zorg voor kwetsbare ouderen’ van Sigra is uit. Dit advies voor verbetering van samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Amsterdam geeft een totaaloverzicht van de complexiteit en verbeterpunten voor alle spelers die zijn betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen.

Om voor iedere kwetsbare oudere de juiste (tijdelijke) zorg, op de juiste plek, tegen de juiste financiering te bieden en daarmee onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen, is het van belang dat alle schakels in de keten optimaal functioneren en samenwerken. Het optimaliseren van de zorg voor kwetsbare ouderen is een gezamenlijke ambitie, waarbij het belangrijk is dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. Daarom is in het stedelijk advies een totaaloverzicht van knelpunten en oplossingsmogelijkheden geschetst, waarbij onderscheid is gemaakt tussen:

  • Verbeteringen per domein (instroom, doorstroom en uitstroom) die op organisatieniveau opgepakt kunnen worden.
  • Uitdagingen die boven organisaties/domeinen uit stijgen en om een stedelijke aanpak vragen.

Klik hier voor het rapport:

Bron: Sigra

Deel bericht: