Specialisten rijden mee in ambulance voor snellere zorg

8 februari 2019

Een proef met verpleegkundig specialisten op de ambulance moet het enorme aantal onnodige ritten voorkomen. Voordeel is ook dat de eerste hulp niet verstopt raakt en patiënten niet geconfronteerd worden met hoge kosten via hun eigen bijdrage of -risico.

De verpleegkundig specialisten werken in het grijze gebied tussen ambulancezorg en huisartsenzorg. Hij of zij kan – in tegenstelling tot de gewone ambulancebroeder – wondjes hechten, een antibioticakuur voorschrijven of een echo maken. Dat kan in de ambulance of bij de patiënt thuis. Dat voorkomt een rit naar het ziekenhuis, en terug, en voorkomt stress bij de patiënt.

Hard nodig

De RAV wil vanaf 2022 verpleeg­kun­dig specialis­ten inzetten in Breda, Tilburg en Den Bosch

Onnodig vervoer kan hiermee in veel gevallen worden voorkomen, volgens directeur Ger Jacobs van de Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. En dat is hard nodig, want de RAV loopt tegen grenzen aan waar het gaat om het aantal beschikbare mensen.

De RAV wil vanaf 2022 verpleegkundig specialisten inzetten, 16 uur per dag, in de drie grote steden in haar werkgebied (Breda, Tilburg en Den Bosch). De ambulancedienst had vorig jaar te maken met een ‘giga toename van de zorgvraag’, om met Jacobs te spreken. Die vraag zal ook dit jaar met naar schatting 5 tot 6 procent stijgen.

Oorzaak 

Belangrijkste oorzaak, naast vergrijzing, is de enorme toename van het aantal 112-meldingen. Mensen wonen langer thuis, huisartsen hebben het enorm druk. Het is in de zorg en dus ook bij de RAV al jaren erg lastig om voldoende geschikt personeel te verwerven. En het personeelstekort in de acute zorg zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. In 2023 wordt een piek verwacht, zegt Jacobs.

Verder, zo staat in de begroting van de RAV voor volgend jaar, is het niet ondenkbaar is dat de RAV-regio’s ook op langere termijn te maken gaan krijgen met een ‘van hogerhand opgelegde schaalvergroting.’

Voor het personeel in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom heeft dat geen consequenties. Integendeel, meer mensen zijn nodig. Alleen zullen reistijden van mensen die nu in Middelburg en Tilburg werken toenemen.

Bron: BN Destem

Deel bericht: