Specialisten-team aangesteld bij spoedeisende hulp HagaZiekenuis

8 november 2016

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het HagaZiekenhuis een speciaal team op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) dat ernstig zieke patiënten helpt waarbij de diagnose niet direct duidelijk is.

Het zogeheten HagaZiekenhuis SOS-team, dat staat voor Spoed Opvang door Specialisten, wordt gevormd door de dienstdoende intensivist, internist, chirurg en SEH-arts.

Het ziekenhuis stelt dat het team zeven dagen per week, zowel dag als nacht beschikbaar is. De SEH-arts coördineert het team.

De groep specialisten kan worden opgeroepen voor patiënten die heel ziek binnenkomen of bijvoorbeeld bewusteloos zijn of een lage bloeddruk hebben. De komst van de patiënt kan eventueel al worden aangekondigd vanuit de ambulance. In sommige gevallen kan het om een patiënt gaan die na aankomst op de SEH sterk achteruit gaat.

Spoed

“Het belangrijkste verschil met vroeger is dat de specialisten nu direct en tegelijkertijd bij de patiënt zijn om deze te onderzoeken. Dat is belangrijk, want bij een dergelijke patiënt moet je snel handelen”, aldus internist Kees van Nieuwkoop.

Volgens Van Nieuwkoop zijn de taken binnen het team goed verdeeld en kan hierdoor snel gehandeld worden. “De verschillende specialisten onderzoeken de patiënt en binnen tien minuten is alle informatie compleet. Het is duidelijk wie de regie neemt en welke vervolgdiagnostiek nodig is. De SEH-arts maakt snel het vervolgplan.”

Het team kan indien nodig worden uitgebreid met specialisten vanuit de vakgroepen Neurologie, Cardiologie of MDL (maag, darm en lever). Het is nog niet duidelijk of en wanneer andere ziekenhuizen het concept over zullen nemen, maar volgens chirurg van het HagaZiekenhuis Hub van der Meulen is er interesse. “Andere ziekenhuizen volgens ons unieke concept met belangstelling.”

Bron: NU.nl

Deel bericht: