Spoedeisende Hulp: aandacht voor oudere kwetsbare patiënten

9 augustus 2019

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Rode Kruis Ziekenhuis gebruikt vanaf de zomer een extra toets voor oudere patiënten vanaf 70 jaar. Via een korte vragenlijst wordt duidelijk of de patiënt mogelijk kwetsbaar is.

We doen dit omdat het aantal ouderen dat op de SEH komt toeneemt. De korte vragenlijst is onderdeel van het APOP-programma. Het programma geeft een inschatting van het risico dat een patiënt bijvoorbeeld in de war zal raken. Het is belangrijk om zulke risico’s vroeg in beeld te brengen. Daarom doen we dit meteen bij opname op de SEH. Met die kennis kunnen we maatregelen nemen. Zo verkleinen we de kans dat de patiënt verder achteruit gaat. De uitslag geven we door aan de huisarts en wordt opgenomen in het medisch dossier van de patiënt. Ook de patiënt zelf en zijn of haar familie worden op de hoogte gesteld van de uitslag.

Verdere informatie Het APOP-programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De afkorting staat voor Acuut Presenterende Oudere Patiënt. Het programma is gemaakt door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Bron: Rodekruis Ziekenhuis

Deel bericht: