Veel spoedzorg krijgt onvoldoende op ZorgkaartNederland

7 februari 2017

De spoedeisende hulp in ziekenhuizen laat nogal eens te wensen over, vinden patiënten. Zij klagen over lange wachttijden, onheuse bejegening en foute diagnoses of behandeling. Dit blijkt uit een analyse van ruim duizend meldingen van patiënten op ZorgkaartNederland. Dit meldt Patiëntenfederatie Nederland.

Bijna een kwart van de waarderingen (237 stuks) is negatief. Dat is hoog, want doorgaans geven patiënten ziekenhuiszorg “een dikke voldoende”, volgens de patiëntenfederatie. Patiënten die expliciet melden dat ze op de spoedeisende hulp zijn geweest, zijn zelfs nog negatiever. Van de 395 waarderingen over een SEH zijn er 112 waarbij de SEH een onvoldoende krijgt, oftewel: bijna 30 procent.

De meeste wrevel van patiënten zit hem in lange wachttijden en bejegening. Fouten in de diagnose, gebrekkige informatie en slecht naar de patiënt luisteren komen eveneens geregeld voor. Slecht luisteren geldt overigens niet alleen voor de spoedzorg. Patiënten vinden dat dokter en ziekenhuis hen te weinig betrekken bij (veilige) zorg. Als er iets (bijna) mis is gegaan in de zorg zeggen patiënten vaak achteraf dat zij een rol hadden kunnen spelen om dat te voorkomen.

Ondeskundige behandeling

Uit eerder onderzoek van de patiëntenfederatie blijkt dat bijna de helft van de mensen wel eens heeft meegemaakt dat het (bijna) mis ging in een zorginstelling of bij de huisarts. Patiënten zeggen dat de fout niet was gebeurd als er beter met hen was overlegd. Zorgverleners werken soms slecht samen of lijken weinig deskundig. Dat beeld komt overeen met de reacties op ZorgkaartNederland over de spoedzorg: van de 237 klachten van ontevreden patiënten ging bijna de helft over fouten of slechte/ondeskundige behandeling.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland

Deel bericht: