Steeds meer ouderen overlijden na val

7 november 2016

Steeds meer ouderen overlijden na een val. Vorig jaar werd een val bij zeker drieduizend ouderen fataal, 35 procent meer dan zes jaar geleden. CBS heeft berekend dat dat aantal de komende jaren blijft stijgen. Niet alleen door vergrijzing, maar ook doordat mensen ouder worden en daardoor langer met ziekten of aandoeningen leven. Dat meldt Trouw.

Letsel bij ouderen ontstaat in de meeste gevallen na een val. VeiligheidNL verwacht dat het aantal ouderen dat overlijdt na een val in 2030 met 77 procent is gestegen. “Door de Wet langdurige zorg (Wlz) blijven ouderen langer thuis wonen. Het risico op ongelukken neemt daarmee alleen maar toe”, zegt Saskia Kloet van VeiligheidNL.

Ook artsen in het Amsterdamse AMC zien het aantal vallende ouderen toenemen. Inclusief de correctie van de vergrijzing neemt het aantal incidenten toe. Doordat mensen ouder worden, leven ze ook langer met een ziekte of een aandoening. Een ziekte zelf of bijwerkingen van medicijnen kunnen bijdragen aan een val. Zo beïnvloeden pillen soms het reactievermogen, of zorgen ze voor schommelingen in de bloeddruk. “Overeind komen kan dan opeens minder gemakkelijk gaan”, zegt Nathalie van der Velde, hoofd van de geriatrische afdeling van het AMC.

Bron: Nationale Zorggids

Deel bericht: