Stil drama huisartsen: ‘Duizenden kwetsbare patiënten niet te verwijzen’

19 december 2019

Huisartsen krijgen kwetsbare patiënten als dementerende ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen steeds moeilijker doorverwezen naar de juiste zorg. Het kost wekelijks uren extra tijd aan veelal vruchteloos contact met andere zorginstanties, stuitend op onderbezetting, competentie- en verantwoordelijkheidsdiscussies, afhouden en bureaucratie. Duizenden kwetsbare patiënten blijven daardoor vaak maanden verstoken van tijdige, adequate zorg. Huisartsen-actiecomité Het Roer Moet Om trekt vandaag aan de bel bij de Tweede Kamer. Dit meldt Het Roer Moet Om.

Het actiecomité hield een peiling onder 8.400 huisartsen, waarvan 97 procent iedere week tegen verwijspogingen aanloopt die niet lukken, of enkel lukken na buitenproportionele inspanning. Gemiddeld genomen gebeurt dat zes keer per week. Op basis hiervan schat het actiecomité dat het in de totale huisartsenzorg wekelijks om vele duizenden patiënten gaat.

Verwijsproblemen

De extra tijd die huisartsen er in een week tijd mee kwijt zijn bedraagt gemiddeld 3 uur. Bij één op de zes huisartsen zelfs meer dan 5 uur. Bijna 80 procent van de ondervraagden liep tegen verwijsproblemen aan bij ziekenhuizen en ggz-instellingen, de helft bij thuiszorg- en verpleeghuisinstellingen en tussen een derde en een kwart bij de jeugdzorg, het sociaal domein en verslavingszorg.

Situatie onhoudbaar

Veel huisartsen ervaren de situatie inmiddels als onhoudbaar. Het actiecomité stelde het boekje ‘Patiënt tussen wal en schip samen’, waarin ervaringen van huisartsen worden gedeeld. Op 26 november wordt het boekje aangeboden aan de Tweede Kamer om ruchtbaarheid te geven aan deze ‘stille ramp’.

Door: Nationale Zorggids

Deel bericht: