Stuurgroep ABR stelt zich voor

21 september 2017

Op 20 september kwam de stuurgroep bijeen in het AMC voor overleg over de voortgang van de ABR-pilot.  Bij die gelegenheid is de bijgaande groepsfoto gemaakt, met van links naar rechts: Jan Woldman (DPG GGD Amsterdam), Daniëlle Bonink (directeur Netwerk Acute Zorg Noord-West), Frank de Groot (manager SpoedZorgnet AMC), Christina Vandenbroucke (arts microbioloog VUmc), Menno de Jong (arts microbioloog AMC), Paul van der Linden (ziekenhuisapotheker TerGooi), Jan Prins (internist infectioloog AMC), Yvonne van Duinhoven  (hoofd afd. Infectieziekten GGD Amsterdam), Ad Olijhoek (kwartiermaker ABR zorgnetwerken NH-FL).

Op de foto ontbreken Wendelien Dorigo (medisch microbioloog TerGooi), Bert van de Velden (DPG GGD Kennemerland), Cees Hertogh (hoogleraar ouderengeneeskunde UNO-VUmc) en Jolanda Buwalda (voorzitter raad van bestuur Omring) De stuurgroep wil graag nog uitbreiding met een vertegenwoordiger namens de eerste lijn. Heeft u daarvoor interesse, neemt u dan contact op met de voorzitter van de stuurgroep, Yvonne van Duijnhoven (yvduijnhoven@ggd.amsterdam.nl).

Indien u zich wilt aanmelden voor de ABR nieuwsbrief dan kan dit hier

Stuurgroep stelt zich voor

Deel bericht: