Surveillance, Griep in Nederland

1 februari 2019

Griep in Nederland, week 04 2019

De griepepidemie in Nederland verloopt tot nu toe minder hevig dan in de afgelopen drie jaar. In de vierde week van 2019 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 68 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de zevende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000, maar lager dan voorgaande week. De huisarts ziet relatief veel kinderen van 0 t/m 4 jaar met IAZ.

In week 4 van 2019 zijn 24 neus- en keelmonsters afgenomen van patiënten met IAZ. In deze monsters werd 5 maal (21%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 5 maal (21%) influenzavirus type A(H3N2), 3 maal (13%) respiratoir syncytieel virus (RSV) en 1 maal (4%) rhinovirus gevonden. In geen van de afgenomen monsters werd enterovirus gevonden.

In 13 neus- en keelmonsters van patiënten met een luchtweginfectie zonder typische klachten van griep (ARI) werd 2 maal (15%) influenzavirus type A (H1N1)pdm09, 1 maal (8%) influenzavirus type A(H3N2), 3 maal (23%) RSV en 3 maal (23%) rhinovirus gevonden. In deze monsters werd geen enterovirus gevonden.

Vanaf week 40 2018 tot en met week 4 2019 werden door de Peilstations 236 IAZ-monsters en 257 ARI-monsters afgenomen en opgestuurd naar het RIVM.

  • In de 236 IAZ monsters werd 24 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 9 maal influenzavirus type A(H3N2), 1 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 42 maal RSV, 37 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.
  • In de 257 ARI monsters werd 4 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 5 maal influenzavirus type A(H3N2), 2 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 44 maal RSV, 71 maal rhinovirus en 2 maal enterovirus gevonden.
  • Van alle tot nu toe gevonden influenzavirussen is 62% influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 31% type A(H3N2), 4% type B (Victoria-lijn) en 2% type B (Yamagata-lijn).

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.

De cijfers voor andere symptomen en aandoeningen zijn passend bij de tijd van het jaar.

Het NIVEL surveillance bulletin vindt u hier:

Nivel surveillance bulletins van de twee voorgaande weken:

Inschrijven surveillance bulletin
Als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van een nieuw surveillance bulletin, dan kunt u een e-mail sturen met als onderwerp “Attendering NIVEL surveillance”. Vermeld in het bericht uw naam, organisatie en e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail wanneer een nieuw bulletin op de NIVEL website is gepubliceerd.

Wat vindt u hier?
NIVEL Zorgregistraties verzamelt wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen op basis van elektronische medische dossiers van huisartsen. Dit geeft een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van aandoeningen. Doel is tijdig inzicht te krijgen in plotselinge veranderingen in ziektepatronen als gevolg van bijvoorbeeld epidemieën of (milieu)rampen.
In het NIVEL surveillance bulletin wordt gerapporteerd over influenza, pneumonie, andere acute respiratoire infecties, gastro-intestinale infecties, bof, conjunctivitis, hooikoorts en een aantal aandoeningen bij jonge kinderen: koorts, mazelen, andere virusinfecties met exantheem en otitis media acuta.
Cijfers over andere gezondheidsproblemen zijn op aanvraag beschikbaar.
Een beschrijving van de berekening van de cijfers staat onder Methoden.

Contactpersoon:
Dr.ir. M. (Mariëtte) Hooiveld

Meer informatie over griep? 
Zie:
https://www.nivel.nl/griep
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/G/Griep
http://www.virology.nl/
http://flunewseurope.org
http://ecdc.europa.eu/
 GegevensverzamelingZorgregistraties eerste lijn

Deel bericht: