Surveillance

1 januari 2019

Er is voor de derde achtereenvolgende week sprake van een griepepidemie in Nederland. In week 52 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 37 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Gecorrigeerd voor de kerstdagen, waarin de praktijken gesloten waren, is het aantal mensen met IAZ in de Kerstweek 62 per 100.000. Dat is boven de epidemische grens van 51 per 100.000, maar lager dan de voorgaande week (70 per 100.000). De huisarts ziet relatief het vaakst kinderen van 0 t/m 4 jaar met IAZ. We spreken van een epidemie op het moment dat het aantal mensen met IAZ twee achtereenvolgende weken boven de epidemische grens ligt én er in voldoende neus- en keelmonsters influenzavirussen worden gevonden. Het toegenomen aantal patiënten met IAZ wordt deels verklaard door toename in detectie van influenzavirussen en voor een deel door jonge kinderen met infecties door rhinovirus en respiratoir syncytieel virus (RSV).

In de neus- en keelmonsters, die bij 11 patiënten met IAZ afgenomen werd in week 52 werd 3 maal (27%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 4 maal (36%) RSV en 2 maal (18%) rhinovirus gevonden. In geen van de afgenomen monsters werd enterovirus gevonden. Er werden ook 11 monsters afgenomen van patiënten met acute luchtweginfecties zonder typische klachten van griep. In deze monsters werd 3 maal (27%) RSV en 1 maal (9%) rhinovirus gevonden. In geen van deze monsters werd influenzavirus of enterovirus gevonden.

In week 40 2018 t/m week 52 2018 werden door de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 152 IAZ-monsters en 173 ARI-monsters afgenomen en opgestuurd naar het RIVM.

  • In de 152 IAZ-monsters werd 10 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 2 maal influenzavirus type A(H3N2), 1 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 24 maal RSV, 28 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gedetecteerd.
  • In de 173 ARI-monsters werd 1 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 2 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 20 maal RSV, 55 maal rhinovirus en 1 maal enterovirus gevonden.
  • Van alle tot nu toe gevonden griepvirussen is 69% influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 13% type A(H3N2), 13% type B-Victoria en 6% type B-Yamagata.

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.
De cijfers voor andere symptomen en aandoeningen zijn passend bij de tijd van het jaar.

Het NIVEL surveillance bulletin vindt u hier:

Bron: Nivel

Deel bericht: