Tactisch ROAZ-overleggen per sector in corona-tijd

1 oktober 2020

Voor de tactisch ROAZ-overleggen die voor en na de zomervakantie gepland stonden, is besloten om deze vanwege de corona-crisis per sector te organiseren en via Teams te laten plaatsvinden. Dit betekende dat de ziekenhuizen en RAV, VVT en huisartsenzorg aparte overleggen hebben gevoerd op tactisch niveau. Logischerwijs stonden deze overleggen voornamelijk in het teken van de corona-crisis en dan met name de geleerde lessen van de eerste golf en de voorbereiding op de tweede golf.

Ziekenhuizen en RAV

Op 8 september vond het overleg plaats tussen de ziekenhuizen en RAV. De vergadering werd geopend met een korte toelichting over de laatste stand van zaken m.b.t. het project IC-opschaling. Hierbij is de verhouding tussen het aantal extra benodigde IC-bedden en klinische bedden een lastig punt. Er wordt een verhouding van 1:2 aangehouden, terwijl dit in de praktijk eigenlijk minimaal 1:4 zou moeten zijn. Kritisch punt is de beschikbaarheid van personeel. Vanuit de tactische managers werd aangegeven dat het wel belangrijk is om duidelijk te zijn over de haalbaarheid van deze plannen. De beschikbaarheid van personeel is anders dan bij de eerste golf in maart; mensen zijn nog aan het bijkomen van de eerste golf (kunnen daardoor niet veel extra werken) en er waren onder andere meer andere zorgmedewerkers en studenten beschikbaar, doordat de reguliere zorg was afgebouwd en coschappen geen doorgang konden vinden. De ziekenhuizen lopen nu aan tegen het knelpunt van veel verdachte patiënten, wat voor extra druk op de SEH en in huis zorgt. Sneltesten zouden hier een uitkomst in kunnen bieden, maar die zijn maar beperkt beschikbaar. Daarnaast wordt er in de ziekenhuizen hard gewerkt aan de achterstanden in OK-programma’s en de reguliere zorg.

Het tweede agendapunt had betrekking op het beschermd presenteren van patiënten door de RAV’s op de SEH’s. De RAV’s lopen er tegenaan dat patiënten aan diverse ziekenhuizen in verschillende regio’s  worden gepresenteerd en dat hier verschillende casusdefinities/richtlijnen worden gevolgd. Eenduidigheid in het beleid van beschermd presenteren is van groot belang voor de RAV’s. Dit punt zal besproken worden in het overleg van de medisch managers ambulancedienst (MMA) van de NW6-regio’s.

VVT
Op 17 september vond het overleg plaats tussen de tactische managers vanuit de VVT-instellingen. Het overleg begon met een korte terugkoppeling van de tussenevaluatie van de regionale crisisstructuur en de evaluaties in de VVT-instellingen. Door de tactische managers werd onder andere aangegeven dat er wat betreft besluitvaardigheid nog winst te behalen valt (afstemming en besluitvorming op juiste niveau) en dat er ook procedures voor de afschaling van de crisis moeten komen. Het fors afschalen van de thuiszorg bij de eerste golf heeft veel consequenties gehad; dit wordt bij de tweede golf anders aangepakt. De PBM-tekorten waren hierin een belangrijke afweging. Pluspunten zijn dan ook de opgetuigde COVID-thuiszorgteams en de COVID-units. Er is nu een document beschikbaar waarin criteria staan over welke patiënten in aanmerking komen om opgenomen te worden op een COVID-unit. Een afbuiging van COVID-patiënten naar de VVT COVID-unit zou helpen om de ziekenhuizen te ontlasten.

De inzet van de PBM zal regionaal verschillend zijn. Het streven is om ook in de (grotere) VVT- instellingen een extra voorraad PBM aan te leggen (onafhankelijk van de ijzeren voorraad bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen). De wijkverpleegkundigen zijn in de eerste golf ook psychisch zwaar belast geweest, mede door de schaarste aan PBM en onduidelijkheid in de richtlijnen over het gebruik van PBM. Bij de tweede golf is het van belang hier anders mee om te gaan.

Bij alle organisaties is aandacht voor het inrichten van teststraten en het sneller testen van personeel. De nieuwe sneltest zou binnen 1 uur een uitslag kunnen geven. Daarnaast is op het gebied van personeel ook de griepvaccinatie campagne besproken. Met name kleine verpleeg- en thuiszorgorganisaties weten niet hoe zij aan griepvaccinaties voor hun personeel kunnen komen. Voorstel aan de zorginstellingen is om, indien er griepvaccinaties ‘over’ zijn, deze beschikbaar te stellen aan verpleeg- en thuiszorgorganisaties die nu niets of te weinig hebben. Als alternatief is voorgesteld de griepvaccinatie bij de eigen huisarts te halen.

Huisartsenzorg
Het geplande overleg voor de huisartsenzorg op 24 september is geannuleerd. Bij de crisisteamoverleggen van de huisartsenzorg is er sprake van een mengeling van bestuurders en tactische managers, waardoor er ook dubbelingen ontstaan in de deelname aan de overleggen op strategisch en tactisch niveau. Daarnaast waren er geen specifieke onderwerpen die de tactisch managers hadden ingebracht ter bespreking en nam de drukte ook alweer behoorlijk toe door het toenemende aantal besmettingen.

Volgende tactisch ROAZ
Het volgende tactisch ROAZ staat gepland op 24 november. De netwerken acute zorg zullen vanzelfsprekend de situatie rondom de corona-crisis goed monitoren en op basis daarvan besluiten of deze bijeenkomst door kan gaan of dat we deze bijeenkomst op een andere manier kunnen organiseren.

Deel bericht: