Terugblik Focusgroep Acute Verloskunde – 5 oktober 2021 

26 oktober 2021

Terugblik Focusgroep Acute Verloskunde – 5 oktober 2021 

De geboortezorg is frequent het onderwerp van gesprek in de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland. 

Vorige maand berichtten we over het oprichten van het COGAA-overleg in de subregio Amsterdam- Amstelland. Afgelopen maand kwam de focusgroep Acute Verloskunde (digitaal) bijeen. 

 

Door de bomen het bos niet (meer) zien 

Regionaal en in de sub-regio’s vinden er veel geboortezorg overleggen plaats. We hebben getracht om alle overleggen, en de doelstelling van deze overleggen, in kaart te brengen om te voorkomen dat we op veel tafels hetzelfde bespreken. 

 

De vitaal bedreigde neonaat 

Door een actuele casus werd de regionale richtlijn besproken. Van belang is dat elke medewerker in de (acute) geboortezorg op de hoogte is van de regionale protocollen. 

 

Dashboard geboortezorg 

Uiteraard zijn de meest actuele capaciteitscijfers uit het Acuut Zorgportaal besproken en is aandacht gevraagd voor de aangepaste werkafspraken. In het ROAZ is besproken om ook voor de geboortezorg een dashboard naar model van het LPZ in te richten. 

 

Voorzitter focusgroep acute verloskunde 

De huidige voorzitter is na juni 2022 niet meer beschikbaar, daarom zal er naar een nieuwe voorzitter (of voorzitters) worden gezocht. Suggesties zijn welkom! 

Deel bericht: