Terugblik focusgroep bijeenkomst Acute verloskunde

23 februari 2021

De focusgroep Acute verloskunde vergaderde afgelopen week weer via een ‘Teams’ bijeenkomst. Wat opvalt is dat de vertegenwoordiging groter is met Teams overleggen dan voorheen bij de conventionele bijeenkomsten. Elk nadeel heeft zo dan weer zijn voordeel.

Een paar highlights

We hebben gesproken over het actualiseren van twee regionale richtlijnen. Zowel de flowchart acute verwijzing als de flowchart vitaal bedreigde neonaat zijn weer up-to-date. Opnieuw onder de aandacht brengen van de beide richtlijnen bij de gebruikers is van belang. Een e-learning is in het verleden ontwikkeld om de implementatie te ondersteunen. De link hiernaar zal opnieuw verspreid worden onder de focusgroepleden, evenals de richtlijnen zelf.

Daarnaast werd het bestuurlijk overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de ziekenhuizen, eerstelijns verloskunde, SIGRA en zorgverzekeraar Zilveren Kruis over de verloskunde capaciteit in Groot-Amsterdam teruggekoppeld. De leden van de focusgroep gaven aan dat het capaciteitsprobleem binnen de verloskunde verder reikt dan alleen Amsterdam en spraken de wens uit voor een bredere aanpak van de knelpunten.

In oktober staat er de volgende focusgroep Acute Verloskunde gepland.

Deel bericht: