Terugblik focusgroep Cardiologie 12 april 2021

26 april 2021

De tweede Focusgroep Cardiologie via Teams sinds de COVID-pandemie vond maandag 12 april plaats en werd voorgezeten door Jorrit Lemkes (Interventie cardioloog Amsterdam UMC).

Hartoperaties in de media

Vanwege berichten in de media krijgen cardiologen veel vragen van patiënten over uitgestelde hartoperaties. Aangegeven wordt dat deze groep patiënten binnen het ROAZ is geïdentificeerd als een groep die tijdens corona prioriteit moeten krijgen. Wel is er sprake van langere wachttijden.

Lateralisatie Amsterdam UMC

Vanaf 1 april 2021 is alle CTC (Cardio Thoracale Chirurgie) gelokaliseerd op de locatie AMC. Er is nog wel een systeem om spoedchirurgie uit te voeren op locatie VUmc. Alle electieve CTC behandelingen zijn gelateraliseerd naar locatie AMC. Andere patiëntgroepen worden momenteel ook gelateraliseerd naar locatie AMC, zoals HCK procedures (vergunning TAVI en electrofysiologie) en mogelijk ook CTO behandelingen. Dit is nog niet afgerond en tot die tijd is er chirurgische back-up op locatie VUmc.

 

Vanwege een verpleegkundig probleem op beide locaties voor de hartkatheterisatie worden STEMI patiënten (Lifenet) nu alternerend (oneven dagen op locatie AMC en op even dagen op locatie VUmc) ontvangen.

 

Er wordt momenteel gewerkt om problemen rond het aanmeldproces en bereikbaarheid te verbeteren. Hierbij hoort ook het realiseren van één centraal telefoonnummer voor de aanmeldingen.

Uiteindelijk wordt de gehele cardiologie gelateraliseerd naar locatie AMC, hiervoor zal een nieuwe HCK worden gebouwd op locatie AMC.

Versturen V4R ECG, uniforme werkwijze ROAZ

De vraag die werd gesteld betreft het belang van een V4R ECG die standaard wordt uitgedraaid door de ambulancedienst. Dit is niet conform de AZN standaard, leidt tot verwarring bij de huisartsen en heeft geen meerwaarde voor de cardiologen (vanwege de incidentie). Besloten is om vanaf nu alleen de standaard ECG uit te draaien.

Toediening Aspegic IV door RAV bij STEMI, uniforme werkwijze ROAZ

Aanleiding is een afwijking ten opzichte van het landelijke LPA protocol waarbij aspirine oraal wordt toegediend. In de ROAZ regio Noord Holland/Flevoland wordt nagenoeg overal intraveneus toegediend in de ambulance vanwege de kortere absorptietijd en risico van werking bij braken te beperken. Besloten wordt (dit betreft een bekrachtigd besluit) dat het ROAZ toediening Aspegic IV zal blijven volgen.

Ten slotte zijn nog besproken de AZP stops op de EHH en CCU, als ook het gepland vervoer NW6. Dat laatste lijkt nu prima te verlopen.

 

De volgende focusgroep Cardiologie is gepland op 8 november 2021 om 16:00 uur (en hopelijk weer op locatie).

 

Deel bericht: