Terugblik Focusgroep Heupfracturen

19 maart 2021

Focusgroep Heupfracturen

Dinsdag 9 maart kwamen de leden van de focusgroep Heupfracturen bij elkaar. Doel van deze focusgroep is om op regionaal niveau multidisciplinaire kennis en ervaringen uit te wisselen om daarmee de kwaliteit van de zorgketen voor patiënten met een heupfractuur te behouden dan wel te verbeteren. Hieronder een korte terugblik op de afgelopen focusgroep bijeenkomst.

De online bijeenkomst, die werd voorgezeten door Martin Heetveld en Rudolf Poolman, werd bijgewoond door circa 30 afgevaardigden uit de regio Noord-Holland en Flevoland, allen betrokken bij de behandeling van patiënten met een heupfractuur (waaronder chirurgen, orthopeden en geriaters).

Het eerste deel van de focusgroep bestond uit een interactieve sessie geleid door Rudolf Poolman. Tijdens deze presentatie werden diverse stellingen getoond waar deelnemers via hun telefoon/IPad hun antwoorden konden geven, welke vervolgens direct samengevat in een grafiekje werden gepresenteerd en besproken. Zo werd er bijvoorbeeld gevraagd in hoeverre er binnen de instelling van de deelnemers wordt gewerkt volgens de ‘Regionale blauwdruk transmuraal zorgpad voor patiënten met een heupfractuur’ die in de afgelopen jaren is opgesteld en geïmplementeerd.

Ook werden de laatste bevindingen uit de literatuur op gebied van (chirurgische) behandeling van heupfracturen besproken en werd de deelnemers gevraagd tegen welke barrières zij eventueel aanlopen om niet volgens evidence-based richtlijnen te werken. Zo ontstond er een leerzame sessie waaruit o.a. kon worden geconcludeerd dat gecementeerde hemi-artroplastiek niet alleen goedkoper is dan ongecementeerde hemi-artroplastiek, maar ook leidt tot betere functionele uitkomsten en minder benodigde revisies van de prothese.

Tijdens de presentatie van Rudolf Poolman kwamen ook enkele vragen over de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) naar boven, wat een mooie opstap was naar de presentatie van Franka Würdemann, klinisch onderzoeker bij de Dutch Institute for Clinic Auditing (DICA). Franka vertelde tijdens haar presentatie uitgebreid over de DHFA. De DHFA is een kwaliteitsregistratie waarin jaarlijks data van circa 15.000 heupfractuurpatiënten worden geregistreerd. Franka ging tijdens haar presentatie in op vragen als: hoe werkt deze registratie, welke data zitten er allemaal in, wat moet ik ervoor doen en wat heb ik er aan? Ook heeft Franka de werkomgeving van het Codman Dashboard binnen de DHFA gedemonstreerd: een instrument dat ziekenhuizen en zorgverleners de mogelijkheid biedt om op een eenvoudige manier allerlei informatie over de kwaliteit van geleverde zorg aan patiënten met een heupfractuur te ontsluiten. Bijvoorbeeld informatie over patiëntkarakteristieken, chirurgische technieken, behandelresultaten en follow-up data. Daarbij is naast de informatie van de eigen zorginstelling ook het Nederlands gemiddelde te zien.

We kunnen terugkijken op een interessante bijeenkomst en hopen volgend jaar weer fysiek bij elkaar te kunnen komen.

 

 

 

 

Deel bericht: