Terugblik ROAZ 13 maart 2020

24 maart 2020

De oorspronkelijke agenda voor het bestuurlijk ROAZ van 13 maart zag er eigenlijk totaal anders uit, maar de urgentie van de situatie rondom het Corona-virus vroeg om een geheel nieuwe invulling van dit overleg. De sfeer kenmerkte zich door een grote oplossingsbereidheid, waardoor de talrijk aanwezige bestuurders slagvaardig konden overleggen over Corona. Hierbij is onder leiding van Jan Woldman, adjunct-directeur Publieke Gezondheid van veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland informatie gedeeld en zijn concrete afspraken gemaakt.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren personeelsbeleid (wanneer wel en niet kunnen inzetten van zorgpersoneel), testbeleid, communicatie rondom positief geteste medewerkers, bezoekregelingen voor patiënten, beleid rond congressen en andere bijeenkomsten. Uiteraard is ook de laatste stand van zaken rondom Corona-gevallen besproken, zijn concrete afspraken gemaakt over het afschalen van electieve zorg en is uitgebreid stilgestaan bij de schaarste van PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen). Ook is afgesproken om in http://www.zorgcapaciteit.nl/ de beschikbare isolatieplekken voor Corona-patiënten per ziekenhuis bij te houden.

 

Deel bericht: