Terugblik van Traumacentrum Zuidwest-Nederland: Inzicht Capaciteit Pilot-2TWNTY4 met ketenpartners in regio Zuidwest Nederland.

2 oktober 2019

We kijken terug op een inspirerende kick off en veelbelovende start van de pilot Capaciteit Inzicht-2TWNTY4 met ketenpartners in regio Zuidwest Nederland. Hierbij waren vertegenwoordigers van de diverse ketenpartners aanwezig vanuit de SEH’s, RAV’s en MKA.

In deze pilot werken we met elkaar aan de volgende ambitieuze en gewenste uitkomsten:

1. In de gehele regio op één digitale plek 24/7 inzicht in drukte in de ziekenhuizen

2. Vereenvoudigen proces om opname/overname bed voor patiënt in de regio te vinden door inzicht te creëren in beschikbare beddencapaciteit kliniek

3. Waarborgen van kwaliteit en beschikbaarheid van acute zorg door real time inzicht

4. Goede regionale afspraken maken over coördinatie en drukte waardoor regionale samenwerking wordt gefaciliteerd en maatregelen worden geboden voor proactief management van beschikbare capaciteit

5. Verbeteren van stuurinformatie: biedt mogelijkheden om in- en extern te verbeteren

6. Op termijn, na realisatie ketenafspraken, sturen op patiëntenstromen

Veel dank aan de inspirerende sprekers: Annemarie van der Velden, M.Christien van der Linden en Jacco Schutte MSc MBA Tevens dank aan onze ketenpartners voor hun betrokkenheid en inzet.

Bron: Traumacentrum Zuidwest-Nederland

Deel bericht: