Terugblik webinar bekkenfracturen

14 december 2021

Webinar bekkenfracturen

Donderdag 18 november vond het webinar ‘Open fracturen en fractuur gerelateerde infecties’ plaats. Na het succesvolle webinar over bekkenfracturen afgelopen voorjaar was het weer hoog tijd voor een nieuw webinar. En ook dit keer was er vanuit heel het land veel interesse gezien de vele aanmeldingen. 

Het webinar bestond globaal uit drie onderdelen: 

  • Een prehospitaal gedeelte, dat gepresenteerd werd  door dr. Georgios Giannakpoulos, traumachirurg in Amsterdam UMC en MMT-arts.  
  • Het tweede deel was het hospitale gedeelte, dat dr. Tim Schepers voor zijn rekening nam; ook Tim is werkzaam als traumachirurg in Amsterdam UMC.  
  • Deel drie betrof de revalidatie van de patiënten met open fracturen; dit onderdeel werd gepresenteerd door dr. Herman Holtslag, revalidatiearts in Amsterdam UMC.  

Het webinar werd voorgezeten door de avondvoorzitter Jens Halm, traumachirurg in Amsterdam UMC en medisch coördinator traumazorg bij SpoedZorgNet.  

Trauma’s zijn doodsoorzaak nummer 1, waar met name het verkeer een grote boosdoener is. Georgios leerde de kijker om vanuit drie invalshoeken naar de patiënt te kijken:  

  1. Het traumamechanisme: Wat was de oorzaak van het ongeval (bijvoorbeeld een verkeers- of sportongeval)? Was er sprake van stomp of scherp letsel, een hoog of laag energetische val etc.  
  1. De anatomie: Wat is er stuk, is er sprake van een kneuzing, luxatie of een fractuur? Zijn er spier- en peesletsels? 
  1. (Lokale) fysiologie: Wat is de ernst? Wat is de neuro-vasculaire status van de patiënt?  

De definitie en symptomen van een fractuur en de basisprincipes van fractuurbehandeling kwamen allemaal aan bod tijdens de presentatie van Georgios, als ook de gecompliceerde fractuur met de hierbij behorende indeling volgens Gustilo. Verder deelde Georgios nog een mooie oneliner: “A fracture is a soft-tissue injury, where there happens to be a bone broken”. Hiermee wordt het belang benadrukt om ook goed naar de weke delen te kijken. Door middel van casuïstiek werd het compartimentsyndroom tijdens de presentatie behandeld. Een compartimentsyndroom is vaak lastig te herkennen. Door enorme zwellingen in het compartiment, met name bij onderbeenfracturen, worden weke delen verdrukt met afsterving van zenuwen en spieren tot gevolg. Vasotomie is hiervoor een behandeloptie.  

Hierna ging het woord naar Tim Schepers, die de kijker meenam in de wereld van complexe voet- en enkelletsels en de vraag of reconstructie altijd de beste optie is.  

Tim vertelde de kijkers over de drie fases waar de behandeling van patiënten met open fracturen uit bestaat. De 1e fase heeft de focus om te voorkomen dat er additioneel ernstig letsel ontstaat. Hoe voorkomen we dat ischemie of necrose zich verder ontwikkelt? De 2e fase is het voorkomen van infecties, bijvoorbeeld door tijdig te starten met het toedienen van antibiotica en eventuele infecties te onderdrukken door wonden op te vullen met antibiotica-cement. In fase 3 wordt er beoordeeld of het ledemaat te redden is of dat er uiteindelijk toch een amputatie noodzakelijk is. Een lastige beslissing die binnen het ziekenhuis multidisciplinair en indien mogelijk met de patiënt en zijn/haar naasten wordt genomen. Bij deze keuze spelen zowel patiënt-gerelateerde factoren (zoals leeftijd en co-morbiditeit), arts-gerelateerde factoren (de afwezigheid van resources zoals bijvoorbeeld in oorlogstijden het geval kan zijn), als letsel-gerelateerde factoren (indien bijvoorbeeld de tibiale zenuw door is of wanneer een patiënt de talus is verloren) een rol. Indien amputatie niet noodzakelijk blijkt, zal de behandeling uit een reconstructie bestaan. Dit is vaak een Ingewikkelde behandeling die jarenlang kan duren.   

Concluderend stelde Tim dat complexe voet- en enkelletsels steeds vaker voorkomen en dat het vaak gaat om een ingewikkelde behandeling met een enorme impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Multitrauma patiënten met complexe voet- en enkelletsels hebben een significant slechtere uitkomst. Daarnaast laat onderzoek zien dat amputatie zeker niet een slechtere uitkomst geeft dan het redden van het ledemaat. Bovendien is gebleken dat de beslissing om een amputatie uit te voeren soms zelfs beter uitpakt dan het proberen te redden van het ledemaat. Kortom: complexe letsels, complexe beslissingen! 

 

De derde en laatste presentatie werd gegeven door Herman Holtslag. Herman nam de kijker mee in de wereld van de fractuurrevalidatie. Binnen de revalidatiezorg wordt vaak aan de hand van het ICF-model naar een gezondheidsprobleem gekeken. Een gezondheidsprobleem wordt beïnvloed door zowel omgevingsfactoren als persoonlijke factoren. Vanuit deze gedachte wordt binnen de revalidatie geprobeerd zoveel mogelijk factoren mee te nemen ten tijde van het opstellen van een behandelplan.  

Verder worden alle type fracturen getypeerd aan de hand van de AO-classificatie.  

Herman vertelde over verschillende soorten amputaties en de gevolgen hiervan voor de patiënt. Nadat Herman verschillende soorten casuïstiek had besproken, sprak hij nog over de sensistep: een krachtsensor die in een sandaal verstopt zit waarmee de patiënt feedback krijgt als hij/zij te hoog of te laag zit in de belastbaarheid.  

Nadat de laatste kijkersvragen waren beantwoord, sloot Jens het webinar af door de kijkers en sprekers te bedanken voor hun aanwezigheid.  

Bent u nieuwsgierig geworden naar het webinar? Kijk het webinar dan terug via deze link 

Bron: NAZNW

 

 

 

Deel bericht: