Terugblik Webinar Bekkenfracturen

26 april 2021

Donderdag 15 april vond het webinar ‘Bekkenfracturen’ plaats. In maart 2020 was dit onderwerp al als thema-avond ingepland, maar COVID gooide roet in het eten waardoor we genoodzaakt waren de avond op het allerlaatste moment te annuleren. Maar van uitstel komt geen afstel en daarom hebben we een jaar later de thema-avond alsnog georganiseerd, maar dan in de vorm van een webinar.

Al vanaf het eerste moment dat de inschrijfpagina live was, stroomden de aanmeldingen binnen. Wat goed om te zien hoe enthousiast er gereageerd werd!

Het webinar werd geopend door voorzitter Jens Halm, traumachirurg en medisch coördinator traumazorg bij SpoedZorgNet. Jens heette iedereen welkom en gaf het woord aan Irene Newsum, revalidatiearts bij Heliomare.

Irene Newsum nam de kijker mee naar de geschiedenis van Heliomare, een centrum dat in 1932 werd geopend als sanatorium voor tuberculose patiënten en dat in 1936 werd uitgebreid met een school voor gehandicapte kinderen. De frisse zeelucht deed de patiënten goed. Inmiddels is Heliomare een revalidatiecentrum met 110 bedden verdeeld over 5 units en heeft het 5 proef-woonunits, waar mensen kunnen ervaren hoe het is om te leven met een trauma.

Er worden meer dan 40 multitrauma patiënten per jaar vanuit de ziekenhuizen in onze regio aangemeld voor Heliomare. Men werkt daar met 2 zorgpaden, van 12 of 19 weken. Indien een patiënt niet in een zorgpad past, dan wordt er voor de patiënt een plan op maat gemaakt. Tot slot werden enkele korte video’s getoond van patiënten in Heliomare die diverse therapieën ondergingen, waaronder hydrotherapie.

Na de presentatie over revalidatie werd het woord gegeven aan Georgios Giannakόpoulos, traumachirurg uit Amsterdam UMC – locatie AMC en MMT arts in de regio Amsterdam.  Georgios nam de kijker mee naar de initiële behandeling van bekkenfracturen. Patiënten met een bekkenfractuur zijn zwaargewonde patiënten met een hoge kans op morbiditeit en mortaliteit. Het zijn complexe letsels met daarbij veel bijkomende lokale problemen, zoals ossaal-, orgaan-, neurologisch- en weke delen letsel, maar ook bloedverlies dat tot verbloeding kan leiden. Onderwerpen die tijdens de presentatie aan bod kwamen, waren o.a. het behandelen van een patiënt in shock, het aanbrengen van een bekkenband, Preperitoneal Pelvic Packing en REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta).

Na het beantwoorden van enkele vragen van de kijkers was het de beurt aan Fabian Kooij, anesthesioloog uit Amsterdam UMC – locatie AMC en tevens MMT-arts. Fabian gaf een presentatie over resuscitatie bij bekkenfracturen. Een belangrijke boodschap was dat het stoppen van de bloeding altijd de eerste prioriteit heeft, waar veel professionals (artsen, verpleegkundigen, medewerkers van de bloedbank) bij betrokken zijn. Het toedienen van bloedproducten is essentieel om volume terug te krijgen. Maar ook het resterende deel van de opvang van bekkenfracturen is een heuse teamprestatie. Tot slot vertelde Fabian nog kort over de trend dat patiënten met een bekkenfractuur steeds vaker op OK blijven om hen daar post-OK te verzorgen.

De laatste spreker van het webinar was Daphne van Embden, ook een traumachirurg uit Amsterdam UMC – locatie AMC. In haar inleiding besprak Daphne de verschillende typen bekkenfracturen. Het blijkt dat bij 2-4% van de patiënten met een bekkenfractuur er sprake is van een open bekkenfractuur; dit betreft een zeer ernstig letsel met een hoge mortaliteit (30 – 50%) en morbiditeit. Daphne heeft tijdens haar voordracht een drietal open bekkenfractuur casussen besproken. Casussen waarbij ze zelf als chirurg/behandelend arts betrokken is geweest; succesverhalen, maar helaas ook één met een fatale afloop. Een belangrijke boodschap van Daphne was dan ook ‘Treat first what kills first’. Behandel de bloeding, voorkom ischemie, voorkom infecties en tot slot reconstrueer weke en ossale delen.

Nadat de laatste kijkersvragen door Daphne waren beantwoord, sloot de voorzitter het webinar af door de kijkers en sprekers te bedanken.

 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het webinar? Kijk deze dan hier terug.

 

(NB. Wegens privacy redenen is de presentatie van Daphne van Embden niet terug te kijken).

 

Deel bericht: