Themabijeenkomst – politie in het ziekenhuis 

14 december 2021

Themabijeenkomst – politie in het ziekenhuis 

 

Het komt regelmatig voor dat je als zorgprofessional te maken krijgt met politie in het ziekenhuis. Dat kan bijvoorbeeld omdat er een verkeersongeval is geweest en getuigen moeten worden gehoord of omdat er een schietpartij is geweest en de verdachte (of het slachtoffer) bewaakt worden. 

Hoe werkt dat nu eigenlijk met politie in het ziekenhuis? Wat mogen ze wel en wat niet? Hoe werken ze en wat mag je als zorgprofessional nu wel of niet doen/zeggen? Deze en andere vragen zijn aan bod gekomen tijdens de themabijeenkomst die werd georganiseerd door de afdelingen IC en SEH van Amsterdam UMC samen met Netwerk Acute Zorg Noordwest. 

Drie gastsprekers vanuit de politie hebben verteld hoe zij zijn georganiseerd en hoe zij werken. Belangrijkste les is dat zij graag de communicatie blijven opzoeken en altijd open staan voor verbeteringen. Daarmee werken we samen continu aan wederzijds begrip en kunnen we verwachtingen vooraf goed duidelijk maken. 

Tijdens de themabijeenkomst zijn een aantal voorbeelden gegeven van gebeurtenissen waarbij de werelden van politie en ziekenhuis bijeenkomen. Hierbij kun je denken aan een patiënt die naar een andere afdeling moet voor bijvoorbeeld een echo of scan. De politie wil in het kader van de veiligheid dan graag een voorverkenning uitvoeren. Op zo’n moment is het handig dat de politie en de betreffende afdeling tijdig worden ingelicht. Dit voorkomt dat de politie helemaal meeloopt langs de klapdeuren en/of dat collega’s opeens bewapende politie voor de balie hebben staan. 

Het was een fijne en goede bijeenkomst en de reacties achteraf waren erg positief. De organisatoren zijn daarom voornemens om de themabijeenkomst over niet al te lange termijn te herhalen. 

Het voert te ver om hier tot in detail alles te beschrijven, maar hieronder de belangrijkste afspraak die je volgens ons zou moeten weten: 

Hoe verloopt het contact tussen politie en zorginstelling? 

Binnen Amsterdam is er tussen de politie en de ziekenhuizen een convenant waarin afspraken zijn gemaakt. Belangrijkste om te weten is dat de politie en alle ziekenhuizen contactfunctionaris(sen) hebben aangesteld. Deze twee personen zijn verantwoordelijk voor het contact tussen beide partijen. Zij maken de afspraken en zorgen ervoor dat alle communicatie zoveel mogelijk via hen verloopt. Op deze manier zorgen beide partijen ervoor dat er geen miscommunicatie ontstaat en iedereen zich aan de (wettelijke) regel houdt. Heb je een vraag over of krijg je een vraag vanuit de politie die zich op dat ogenblik in het ziekenhuis bevindt? Ga steeds terug naar je contactfunctionaris of verwijs naar de contactfunctionaris. 

 Bron: NAZNW

 

Deel bericht: