Thuis&Veilig gaat in 2018 van start met acute zorg

24 augustus 2017

Thuis&Veilig is van plan om vanaf januari 2018 acute en niet-planbare zorg aan te bieden aan mensen. Tientallen thuiszorgaanbieders uit zo’n beetje alle provincies hebben zich aangemeld als aspirant-lid van de coöperatieve vereniging en er zijn gesprekken gaande met zorgverzekeraars over de contractering. Dit meldt directeur en kwartiermaker Pepijn van den Hoogenband.

Zuidzorg, Fundis, Espria, Florence en Sensire maakten in juni bekend dat zij de coöperatie Thuis&Veilig hebben opgericht om verpleegkundigen in te zetten in de avonden, nachten en weekenden (ANW). Sindsdien hebben zich tientallen thuiszorgaanbieders aangemeld als aspirant-lid of als aspirant-aanbieder op regionaal niveau. Het betreft zowel grote als kleine aanbieders, volgens Van den Hoogenband.

De aangemelde organisaties dekken bijna heel Nederland; alleen de provincie Limburg ontbreekt vooralsnog in het rijtje. “We streven ernaar om 25 tot 50 procent van het hele land te kunnen bedienen”, zegt de directeur. De vereniging gaat volgens hem zorgaanbieders die zich nog niet hebben aangemeld enthousiasmeren.

Fair share principe

Van den Hoogenband verwacht dat de gesprekken over zorginkoop nog zeker tot in oktober gaan duren. Volgens Van den Hoogenband willen de verzekeraars dat ze “gelijk oversteken”: alle zorgverzekeraars moeten meedoen. In de gesprekken met de zorgverzekeraars merkt Van den Hoogenband naar eigen zeggen dat zij meerwaarde zien in het ‘fair share principe’, waarbij andere verzekeraars ook een financiële bijdrage leveren in een regio.

“Per regio bekijken we met aanbieders en verzekeraars wat de beste oplossing is. Afgezien van de beoogde doelmatigheid in de bredere zorgketen, lijken verzekeraars ook voordeel te zien in transparantie en uniforme vergelijking van de kosten, kwaliteit en diverse andere kritieke prestatie-indicatoren inzake de niet-planbare ANW-zorg”, aldus Van den Hoogenband.

Vergrijzing

Doordat er in Nederland sprake is van een toename van het aantal ongeplande acute zorgvragen, neemt de druk op huisartsenposten, Spoedeisende Hulp en ambulancezorg toe. Demografische en maatschappelijke trends zoals vergrijzing, toename van het aantal chronisch zieken en het langer zelfstandig thuis wonen zijn hier volgens Thuis&Veilig debet aan.

“Voor zorgaanbieders is het onrendabel om acute ongeplande zorg ‘buiten kantooruren’ aan te bieden”, stelt Thuis&Veilig op de website. Dit wordt veroorzaakt door hoge beschikbaarheidskosten en lage tarieven. Bovendien moeten zorgverzekeraars alleen voor eigen verzekerden inkopen. Dit is zowel voor zorgverzekeraars als zorgaanbieders geen optimale situatie, stelt Thuis&Veilig.

De coöperatie verwacht deze nadelen weg te nemen door over de grens van regio’s, verzekeraars, aanbieders en ketenpartners heen een verbindende schakel te zijn. “Acute opvolging wordt zo met meer organisatorische slagkracht, kwalitatief beter, betaalbaarder en doelmatiger uitgevoerd.”

Toekomstmuziek

Thuis&Veilig richt zich vooralsnog alleen op de verpleegkundige ANW-zorg. Op termijn kan de coöperatie volgens Van den Hoogenband een bijdrage leveren aan het oplossen van aanpalende problemen. Hij wijst bijvoorbeeld op het feit dat de huisartsenposten en de Spoedeisende Hulp-afdelingen overvraagd worden door de toestroom van steeds meer ouderen. Ook kan Thuis&Veilig op termijn een rol vervullen in de keten voor ggz-zorg, al is dat nog toekomstmuziek.

Voorlopig richt de organisatie zich op ANW. In dat kader gaat Thuis&Veilig een praktische kwestie uitzoeken, namelijk hoe er in de toekomst een landelijk, centraal telefoonnummer kan worden opgezet. In eerste instantie kunnen ouderen met een acute zorgvraag bellen met de thuiszorgaanbieder waar ze reeds cliënt zijn.

Bron: Skipr.nl

Deel bericht: