Tijdens jaarwisseling 224 ogen beschadigd

25 januari 2017

Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben 176 mensen oogletsel aan één of twee ogen opgelopen. Negentien mensen zijn blind geworden aan een oog en vijf ogen zijn operatief verwijderd. Dat maakt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) bekend nu de oogartsen over volledige cijfers beschikken.

Voor de negende keer registreerde het NOG dit jaar het aantal oogletsels. Sinds 2008/2009 daalde het aantal patiënten met oogletsel gestaag, met een uitschieter van 308 in 2009/2010 naar 176 dit jaar. Vorig jaar was het aantal patiënten met oogletsel iets lager, er waren er toen 160. Dit jaar werden er 224 ogen beschadigd, 80 ogen liepen blijvende schade op. 46 procent van de vuurwerkslachtoffers met oogletsel werd geraakt door vuurwerk dat door een ander werd afgestoken. Het NOG pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: