Toename van oudere patiënten in ‘verkeerde’ bedden

27 februari 2020

Het aantal ziekenhuisbedden dat ‘onnodig’ bezet wordt gehouden door een patiënt, neemt toe. Het betreft vooral oudere patiënten die niet ontslagen kunnen worden, omdat de noodzakelijke vervolgzorg in een verpleeghuis of thuis niet beschikbaar is. Het gaat om honderden ‘verkeerde bedden’ per dag.

Tv-programma Zembla, dat donderdag een uitzending besteedt aan het onderwerp, heeft cijfers opgevraagd bij de stichting Dutch Hospital Data. Daaruit blijkt dat het in 2018 dagelijks om 384 patiënten ging, van wie 88 procent 65 jaar of ouder was.

Ook RTL Nieuws vroeg cijfers op bij de stichting en heeft vervolgens een rondgang gemaakt langs alle 74 ziekenhuizen in Nederland. Twee derde (49) van de 74 ziekenhuizen deelden hun cijfers. Daaruit blijkt dat er vorig jaar meer dan 200 duizend (204.297) bedden bezet waren door een patiënt die geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft. Daarmee komt RTL op een getal van 560 patiënten per dag.

Eén van de gevolgen is dat de doorstroom in ziekenhuizen stokt en dat operaties worden uitgesteld. RTL stelt dat er een ‘zorginfarct’ plaatsvindt: ‘Aan de voorkant worstelen huisartsen en ambulances om patiënten te plaatsen, in ziekenhuizen stagneert de uitstroom en de verpleeghuizen zitten met groeiende wachtlijsten.’

Het aantal verkeerde bedden per ziekenhuis stijgt snel, bevestigen geïnterviewde ziekenhuisbestuurders. ‘De situatie is ernstig’, zegt bestuursvoorzitter Sophia de Rooij van het Medisch Spectrum Twente tegen RTL. ‘In de zomer waren het bij ons gemiddeld 15 patiënten per dag. Dat zijn er nu al 28, nog voor de griepgolf.’

Zembla deed een rondgang langs vijftien ziekenhuizen. Daaruit blijkt onder meer dat het aantal ‘verkeerde bedden’ per ziekenhuis sterk verschilt. Zo had het UMC Groningen in heel het vorig jaar maar 49 patiënten die niet konden doorstromen, terwijl het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam), het ZGT (Almelo) en het HagaZiekenhuis (Den Haag) ieder per dag gemiddeld twintig ‘verkeerdebedpatiënten’.  Sommige ouderen liggen weken in een ziekenhuisbed, stelt gezondheidseconoom Wim Groot.

De uitstroom wordt vooral belemmerd door het personeelstekort, zeggen betrokkenen. ‘De belangrijkste reden waarom mensen op dit moment niet kunnen doorstromen, is het tekort aan bedden in verpleeghuizen’, zegt De Rooij tegen RTL. ‘En die bedden zijn er wel, maar zij hebben hetzelfde probleem (…). Medewerkers, daar zijn er nu even niet voldoende van en dat lijkt alleen maar toe te nemen.’

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: