Toezichthouder wil meer inzicht in zorgaanbod na fusie

11 januari 2019

Ziekenhuizen en zbc’s die willen fuseren, moeten voortaan in hun fusieplan aangeven welke keuzemogelijkheden er per patiëntgroep na de voorgenomen fusie overblijven voor zorgverzekeraars en verzekerden. Dat eist toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt), om beter te kunnen beoordelen hoe een fusie gevolgen heeft voor de verschillende vormen van zorg die worden aangeboden.

Ziekenhuizen en zbc’s moeten voor elk van hun patiëntengroepen informatie aan de ACM aanleveren over het eigen zorgaanbod voor die groepen, en informatie over wie hun concurrenten op dat vlak zijn. Die gegevens betrekt de toezichthouder dan in het beoordelen van een fusieplan. De ACM hoopt zo beter inzicht te krijgen in het bestaande zorgaanbod bij de betrokken instellingen voor en na een eventuele fusie.

De nieuwe eis die de ACM vanaf nu stelt, is te bezien in de discussie die afgelopen jaar woedde over de beoordeling van fusieplannen. Rond de fusie van het Amsterdamse AMC en VUmc sprak voormalig VUmc-bestuursvoorzitter Wouter Bos begin dit jaar zijn verbazing uit over het feit dat er bij zorgfusies niet wordt getoetst op de kwaliteit van zorg na fusie.

Bij fusieplannen van zorginstellingen zijn de toezichthouders NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de ACM betrokken. De NZa oordeelt of de besluitvorming procedureel juist verloopt en of het aanbod van cruciale zorg blijft gegarandeerd. De ACM kijkt of er voldoende keuzemogelijkheden overblijven voor patiënten, en of zorgverzekeraars voldoende onderhandelingsruimte overhouden. VWS-minister Hugo de Jonge werkt nog aan een wetsvoorstel (Herpositionering taken NZa) om het toezicht op zorgfusies aan te scherpen.

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: