Trendmonitor 2016-2019

26 april 2021

De resultaten van de Trendmonitor 2016-2019 zijn bekend. Patiëntenaantallen en verrichtingen zijn opgevraagd bij de RAV’en, HAP’s en SEH’s in de regio Noord-Holland/Flevoland en deze cijfers zijn geanalyseerd.
Wij concluderen dat de druk op de spoedzorg in Noord-Holland en Flevoland hoog is en zal blijven toenemen in de komende jaren. Enerzijds door onverwachte invloeden, zoals de COVID-pandemie, maar ook door de toenemende bevolkingsgroei en de gevolgen van gevoerd beleid.

Alhoewel verschillen zichtbaar zijn tussen partners en veiligheidsregio’s blijkt in het algemeen dat een groei van de totale zorgvraag en/of de zorgzwaarte te verwachten is voor met name de HAP’s en RAV’en. Ook voor de komende 5 jaar blijkt voor alle veiligheidsregio’s een aanzienlijke groei van het inwoneraantal in het algemeen, en daarmee een stijging van de daarmee samenhangende zorgvraag, voor alle ketenpartners. Tevens is te zien dat het aantal patiënten van 75 jaar of ouder de afgelopen jaren is gegroeid. De populatie vergrijst en ouderen hebben een hogere kans om patiënt te worden.

Meer informatie leest u hier.

Normaal gesproken ontvangen de RAV’en, SEH’s en HAP’s rond deze periode het verzoek om de cijfers aan te leveren over het jaar ervoor. Het is gezien de huidige omstandigheden lastig om te bepalen op welke wijze de trendmonitor het beste vervolg kan krijgen, rekening houdend met de effecten van de COVID-pandemie op de cijfers. Momenteel worden door meerdere instanties uitvragen en onderzoeken gestart naar de effecten van de COVID-pandemie. Dit in overweging nemende hebben we besloten om even te wachten met de jaarlijkse uitvraag tot duidelijk is wat momenteel al wordt geïnventariseerd, zodat we beter zicht krijgen hoe de volgende uitvraag vorm te geven.

 

Uiteraard worden ketenpartners geïnformeerd over de ontwikkelingen hieromtrent.

Deel bericht: